Onze acties in 2021

Samen blijven wij zorgen voor het hart van de Belgen!

Dankzij uw gulle steun hebben we in 2021, ondanks de gezondheidscrisis die alles op z’n kop heeft gezet, onderstaande acties kunnen ondernemen. DANK DAARVOOR!

Het is bewezen dat preventie een cruciale rol speelt in het verminderen van de mortaliteit door hart- en vaatziekten. Experten zijn het eens en studies bewijzen het: het aanleren van de juiste gewoonten vanaf zeer jonge leeftijd, steun bieden aan hen op weg naar een gezondere levensstijl, regelmatige gezondheidscontroles en een betere kennis van de symptomen van hart- en vaatziekten, zijn de essentiële elementen om de gezondheid van het volk te verbeteren.

Al deze elementen staan centraal bij de activiteiten van de Belgische Cardiologische Liga, die al het mogelijke doet om de cijfers van hart- en vaatziekten te doen dalen.

 • Sint-Valentijn – We hebben de Belgen aangemoedigd om meer zin te geven aan Sint-Valentijn door volgende boodschap te verspreiden op de televisie: ‘zorg voor het hart waar je van houdt’, het promoten van een gezonde levensstijl voor u en uw naasten.

 • Week van het Hart – Hart- en vaatziekten houden verband met tal van risicofactoren. Ieder jaar, eind september, wordt de Week van het Hart gewijd aan een risicofactor of een hartaandoening. Bedoeling is dan de Belgische bevolking via pers en sociale media bewust te maken.
  De week van het Hart, heeft het thema CVA (cerebro vasculair accident of beroerte) in de kijker gezet. Wat is een beroerte? Hoe herkent men het? Hoe reageert men? Al deze vragen hebben we beantwoord met als doel zo veel mogelijk levens te redden.

 • Please Stand Up & Move Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn jaarlijks 3,2 miljoen overlijdens toe te schrijven aan gebrek aan lichaamsbeweging. Zittend leven is daardoor de op drie na dodelijkste risicofactor ter wereld. We hebben gestreden tegen een zittende levensstijl, door de sportieve uitdaging gratis aan te bieden. Door de gevolgen van COVID-19, de lock-down en het thuiswerk was deze campagne broodnodig.
  Dit jaar zijn meer dan 59 000 mensen samen met ons de uitdaging aangegaan!

 • Reanim  Ieder jaar zijn in België meer dan 10.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand buiten een ziekenhuis: op straat, op het werk of thuis. Zonder interventie van buitenaf overleeft amper 10% van hen. Om hun overlevingskansen te vergroten zijn er mensen nodig die opgeleid zijn in eerste hulp en vlot bereikbare automatische defibrillatoren (AED). Reanim is een app die AEDs in uw omgeving in kaart brengt. In geval van nood vertelt de app u wat u best doet.

 • Cardiologisch congres voor huisartsen Preventie en informeren van de Belgische bevolking zijn essentieel om het aantal hart- en vaataandoeningen terug te dringen. Daarom denken we na over manieren die het publiek in zijn geheel zo doeltreffend mogelijk bereiken.
  Sinds ettelijke jaren kiezen we ervoor de huisartsen op de hoogte te brengen van de belangrijkste nieuwigheden in de cardiologie. Zij zijn immers de eersten tot wie de meeste Belgen zich wenden wanneer het om hun gezondheid gaat.

 • Podcasts – We zijn gestart met een podcastreeks genaamd ‘Dit moet van mijn hart’, slachtoffers van hart- en vaatziekten delen hun ervaringen. Ze zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, Overcast en Apple Podcasts

 • Diabetes & Hart – De campagne ‘Laat ze geen duo vormen!’ over diabetes en het risico voor hart- en vaatziekten brengt de belangrijke boodschap over het rechtstreekse verband tussen beide ziekten.

 • Juist of Fout: 11 theorieën over CholesterolIn een campagne over cholesterol zijn we ingegaan op een aantal vragen en overtuigingen die er bestaan over dit onderwerp dat moeilijk te begrijpen is.

 • Verspreiding van brochures Dagelijks krijgen wij het verzoek van landgenoten om pakketten met informatiebrochures over oorzaken en gevolgen van hart- en vaataandoeningen op te sturen. Dit materiaal is opgesteld door artsen en wordt vervolgens nagelezen en eenvoudiger geformuleerd zodat het begrijpelijk is voor iedereen. We verspreiden deze brochures kosteloos, u kunt ze hier bestellen. Informatie die nuttig is voor iedereen, moet immers toegankelijk zijn voor iedereen.

 • Hart & Slagaders – We hebben naar jaarlijkse gewoonte de 4 magazines ‘Hart & Slagaders’ uitgegeven.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?