Leven met

Eerste hulp

Herkennen van een hartinfarct en risico voor hartstilstand Aanhoudende pijn in het midden van de borst, een vuist groot, beklemmend, drukkend, branderig of alles overheersend.

Lire la suite »
Hartrevalidatie

Revalidatie

En daarna? hartrevalidatie ! Lang vervlogen is de tijd waarin een patiënt die een hartinfarct had overleefd, na een wekenlange bedlegerigheid voor de rest van zijn

Lire la suite »

Hartclubs

Ik heb een hartinfarct gehad, mag ik nog sport beoefenen ? Na een hartaandoening van enige omvang, zoals bijvoorbeeld een myocardinfarct, blijft lichaamsbeweging toegelaten en

Lire la suite »

Links

Cardiologie American Heart Association http://www.my.americanheart.org Belgian Society of Cardiology http://www.bscardio.be Belgian Stroke Council De symptomen van een beroerte tijdig herkennnen http://belgianstrokecouncil.be/ British Heart Foundation http://www.bhf.org.uk

Lire la suite »

Gezond eten

Bijna iedereen is vandaag begaan met een gezonde en evenwichtige voeding. Ons algemeen welzijn en onze gezondheid hangen ervan af. Daarbij gaat het er niet

Lire la suite »