Arteritis in de onderste ledematen – Perifeer vaatlijden

Wat is arteritis perifeer vaatlijden ?

Arteritis in de onderste ledematen of Perifeer (arterieel) vaatlijden is het gevolg van verstopping van een slagader in de onderste ledematen door de vorming van een bloedprop; een deel van de spieren van de onderste ledematen krijgt dan geen bloed meer (en te weinig zuurstof).

Alarmerende symptomen

Aanhoudende pijn in de kuit tijdens het stappen

Indruk dat de kuit in een bankschroef geklemd zit

De pijn stopt wanneer men stilstaat

De plaatsen waar de atherosclerose het omvangrijkst is, bepalen op welke plek de symptomen zich precies voordoen. Bevindt de atherosclerose zich op een relatief laag niveau in de slagaders die de benen van bloed voorzien, dan zit de pijn meestal in de kuiten. Als de atherosclerose zich hogerop bevindt, kan de pijn zich voordoen in de dijen.

  • Pijn in de kuiten wijst op een ischemie (ontoereikende bloedtoevoer) in de spieren van de onderste ledematen bij inspanning. Het gaat bij wijze van spreken om de tegenhanger van een angina pectoris in de benen. Zoals bij angina pectoris treden etalagebenen meestal op naar aanleiding van een inspanning; in dit geval is dat lopen. De pijn wordt heviger wanneer de inspanning lastiger is (sneller stappen, bergop of tegen de wind) en verdwijnt gewoonlijk wanneer de inspanning wordt stopgezet.

Perifeer vaatlijden, vaak niet onderkend

De aandoening wordt eveneens door atherosclerose veroorzaakt
en de risicofactoren zijn dan ook dezelfde als bij andere hart- en
vaataandoeningen: hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, leeftijd (50+),
cholesterol, te veel suiker maar vooral en in de eerste plaats roken.

De aandoening kan lang zonder symptomen sluimeren.
Een vroege diagnose kan complicaties vermijden.

  • Raadpleeg uw huisarts om u te helpen bij het stellen van een diagnose.
  • Roken blijft de voornaamste risicofactor. Stoppen met roken is een absolute must!
  • Grondiger hartonderzoek is nodig: nagaan of er geen aantasting van kransslagader(s) en hersenslagader(s) is.
Arteritis

De aandoening kan lang zonder symptomen sluimeren.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?