Zich Informeren

Maak preventie-informatie gratis en toegankelijk voor iedereen

In de allereerste plaats willen wij ervoor zorgen dat informatie over preventie voor iedereen kosteloos beschikbaar is

Ieder van ons heeft een dierbare persoon, een vriend, een buur, een collega gezien die geraakt is door een hart- en vaatziekte.

Maar dit kunnen wij voorkomen:

  •  aan de ene kant, door technologische en therapeutische vooruitgang,
  • anderzijds door het grote publiek te blijven informeren over cardiovasculaire risicofactoren (cholesterol, hypertensie, diabetes, enz.), door hen bewust te maken van het gedrag die ze moeten volgen, door hen aan te moedigen hun cardiovasculaire gezondheid in vraag te stellen, enz.

In België overlijden dagelijks bijna negentig mensen aan hart- en vaataandoeningen – meer dan 30.000 per jaar om precies te zijn. Hart- en vaatziekten blijven de voornaamste doodsoorzaak in België.

Alleen met actieve preventie is de omvang van hart- en vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijftig jaar.

Herinneren we eraan dat:

  • bijna 25% van de Belgen een hoge bloeddruk vertonen,
  • 35% zwaarlijvig zijn of overgewicht hebben,
  • 25% dagelijks roken,
  • 40% te weinig bewegen,
  • en 70% ouder dan 40 jaar een te hoge cholesterol hebben.

Zo verspreiden wij ieder jaar honderdduizenden brochures om het publiek te informeren over hart- en vaatziekten en om de preventieboodschap door te geven.

Zonder schenkers zouden wij ze niet kunnen drukken, laat staan verspreiden. 

De Belgische Cardiologische Liga onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Onze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be