COVID-19 & hartaandoeningen

Het ESC-patiëntenforum ontvangt veel vragen over het Coronavirus (COVID-19). Deze vragen en antwoorden zijn bedoeld om nuttige aanbevelingen te bundelen van internationale autoriteiten en medische verenigingen die op dit moment beschikbaar zijn (publicatiedatum/laatste update: 26 maart 2020).

Uw behandelende arts is het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent uw eigen behandeling.

Wat hartpatiënten moeten weten over het Coronavirus (COVID-19)

Ik heb een hartprobleem. Loop ik meer risico om besmet te raken met COVID-19 dan iemand die geen hartproblemen heeft?

Nee – de infectie kan door iedereen worden opgelopen. Echter, mensen met een onderliggende hartaandoening hebben mogelijk meer kans om symptomen van de infectie te vertonen of om een ernstigere infectie te krijgen dan anderen.

Tot nu toe hebben de meeste mensen die COVID-19 krijgen milde symptomen, waaronder keelpijn, hoest, pijn en koorts. Sommige mensen (tot 5%) ontwikkelen een pneumonie of longontsteking. Ondanks we nog niet zeker of mensen met hartaandoeningen meer kans hebben op een pneumonie met COVID-19, is het wel waarschijnlijk. Patiënten met hartkwalen krijgen namelijk bronchopulmonale infecties door virussen zoals de griep.

Is het risico op het ontwikkelen van ernstige COVID-19 symptomen vergelijkbaar voor alle patiënten met een hartaandoening of zijn er verschillen?

De basis voor het oplopen van de infectie is voor iedereen gelijk. Het virus wordt overgedragen via druppels in de lucht van een geïnfecteerde persoon die hoest, niest of praat; of via het aanraken van besmette oppervlakken omdat het virus enkele uren of zelfs dagen kan overleven op oppervlaktes zoals tafels en deurklinken.

Zodra het virus het lichaam binnenkomt beschadigt het de longen en veroorzaakt het een ontstekingsreactie die het cardiovasculaire systeem op twee manieren onder druk zet. Ten eerste, door het infecteren van de longen daalt de zuurstof saturatie in het bloed. Ten tweede, door de ontstekingsreacties van het virus daalt ook de bloeddruk. In dergelijke gevallen gaat het hart sneller en harder slaan om de belangrijkste organen van zuurstof te voorzien.

De volgende patiënt-groepen lopen voornamelijk risico :

  • Personen die immuungedeprimeerd zijn, zoals transplantatie-patiënten, patiënten met kanker die chemotherapie of uitgebreide radiotherapie krijgen, patiënten met gelijktijdige leukemie of lymfoom die een hartaandoening hebben, lopen in theorie het grootste risico om ernstige ziektesymptomen te vertonen.
  • Andere risicogroepen zijn onder meer oudere of kwetsbare mensen en zwangere vrouwen met een hart- en vaatziekte.
  • Personen met hartaandoeningen, zoals hartfalen, gedilateerde cardiomyopathie, geavanceerde vormen van aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie en patiënten met aangeboren cyanotische hartaandoeningen lopen het grootste risico.
  • Patiënten met de obstructieve vorm van hypertrofische cardiomyopathie kunnen ook in dezelfde risicocategorie geplaatst

Er zijn geen aanwijzingen dat het virus geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers en defibrillatoren infecteert of infectieuze endocarditis veroorzaakt bij mensen met een valvulaire hartziekte.

Ik heb het Brugada Syndroom, zijn er speciale voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen?

Patiënten met het Brugada Syndroom zijn bijzonder kwetsbaar voor fatale hartritmestoornissen in situaties waar de lichaamstemperatuur hoger is dan 39°C. Dergelijke patiënten moeten koorts agressief behandelen met paracetamol en koud/lauw water deppen.

Ik heb gelezen dat het Coronavirus hartproblemen kan veroorzaken zoals een hartaanval of hartritmestoornissen, klopt dat?

  • Op basis van de inflammatoire effecten van het virus is er theoretisch gezien risicodat de virale infectie een breuk van atherosclerotische plaques (vetophopingen) in de kransslagaders kan veroorzaken, wat kan leiden tot acute coronaire syndromen (hartinfarct). Personen die ernstige druk op de borst ervaren tijdens de symptomen van het Coronavirus moeten onmiddellijk hun behandelende arts verwittigen.
  • Ernstige systemische ontstekingsziekten kunnen ritmestoornissen verergeren of zelfs leiden tot voorkamer fibrillatie bij sommige individuen.
  • De acute ontsteking veroorzaakt door de virusinfectie kan zowel de hart- als de nierfunctie verergeren.

Er is echter niets wat u kan doen om deze problemen te voorkomen eens u besmet bent. U moet daarom de aanbevelingen strikt opvolgen om te voorkomen dat u besmet raakt, zoals persoonlijke afstand nemen, of beter zelfs, isolement, veelvuldig handen wassen, enz.

Lopen hartpatiënten die ook diabetes en/of hypertensie hebben een groter risico?

Gegevens uit China, waar de ziekte is ontstaan, tonen aan dat een aanzienlijk deel van degenen die overleden of ernstige symptomen ontwikkelden aan COVID-19, aan co-morbiditeiten leden zoals diabetes en hypertensie. Waarom dit precies zo is blijft onduidelijk. Het is waarschijnlijk zo dat zowel hypertensie als diabetes voorkomt in de algemene bevolking, met name in de hoogste leeftijdsgroep (meer dan 70 jaar) waar het sterftecijfer als gevolg van COVID-19-infectie het hoogst is.

Er is een artikel verschenen dat deze constatering koppelt aan het gebruik van Angiotensine converting enzyme (ACE) remmers en angiotensine-II receptorblokkers (A2RB/ARB) die veel gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een theorie is die nog onderbouwd moet worden met bewijs. Grote gezondheidsorganisaties zoals de European Society of Cardiology, de British Cardiac Society en de American Heart Association bevelen aan om het gebruik van deze medicijnen voort te zetten (omdat de gunstige effecten ervan bekend zijn) en tegelijkertijd het ziekteverloop van patiënten met hoge bloeddruk en diabetes te monitoren.

Er zijn meldingen dat COVID-19 myocarditis of pericarditis kan veroorzaken. Als u eerder myocarditis/pericarditis heeft gehad, bent u dan meer vatbaar om dit een tweede keer te krijgen?
   

Er is geen bewijs dat een persoon die in het verleden aan myocarditis of pericarditis heeft geleden, een groter risico loopt om dezelfde complicatie door COVID-19 te krijgen. Er wordt erkend dat sommige gevallen van myocarditis een relapsing-remitting vorm hebben. Tot op heden is er geen bewijs dat het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 het hart direct infecteert. De acute ontstekingsreactie die de infectie veroorzaakt kan echter de hartfunctie en de symptomen bij patiënten met hartfalen verergeren.

Hebben mensen met een hartaandoening meer kans om te sterven aan COVID-19 dan mensen zonder hartkwalen?

Tot nu toe zijn oudere leeftijd en de aanwezigheid van onderliggende aandoeningen, waaronder hartaandoeningen, de voornaamste risicofactoren geweest bij overlijdens aan COVID-19. Toch is het belangrijk te benadrukken dat de meeste patiënten, zelfs zij met een onderliggende hartaandoening, milde infecties hebben gehad en volledig zijn hersteld.

In het nieuws zegt men dat de ergste gevolgen van COVID-19 zich voordoen bij de oudere bevolking en bij mensen met reeds bestaande aandoeningen. Zijn deze 'mensen met reeds bestaande aandoeningen' ook ouder of gaat het om mensen alle leeftijden?

Uit de rapporten uit China en andere landen blijkt dat de meeste mensen die sterven aan COVID-19 ouder zijn dan 70 jaar en reeds vergevorderde hart- en longaandoeningen hadden. Desalniettemin heeft het merendeel van de besmette ouderen en patiënten met reeds bestaande aandoeningen een milde virusziekte gehad en zijn ze volledig hersteld.

Ik weet dat ik niet naar het ziekenhuis moet gaan als ik denk besmet te zijn. Maar wanneer moet ik medische hulp zoeken als ik een reeds bestaande hartaandoening heb?

Als u denkt besmet te zijn met COVID-19, vraag u dan eerst af of u de symptomen thuis kunt beheersen. Koorts kan worden behandeld worden met paracetamol. Belangrijk: Als u kortademig bent en niet denkt de symptomen thuis te kunnen beheersen, vraag dan om medische hulp.

Er zijn nieuwsberichten, vooral op sociale media, die suggereren dat medicijnen zoals ibuprofen (zogenaamde niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of NSAID’s) die worden gebruikt om koorts te verlagen en pijn te behandelen, COVID-19 kunnen verergeren. Op basis van de momenteel beschikbare informatie raden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en European Medicines Agency (EMA) het gebruik van ibuprofen niet af, omdat er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs is dat een verband legt tussen ibuprofen en verergering van COVID 19.  Vraag bij twijfel aan uw arts welke medicatie u veilig kan gebruiken voor de behandeling van koorts en/of pijn.

Belangrijk: Mocht u deze tijdens de COVID-19-pandemie hartproblemen ervaren, is het echter zeer belangrijk dat u de symptomen van hartkwalen niet verwaarloost. Als u tijdens het sporten of in rust een verergering van de pijn op de borst voelt, flauwvalt, of als u kortademigheid of hartkloppingen ervaart, moet u uw arts onmiddellijk contacteren. Op basis van uw symptomen en algemeen onderzoek zal uw arts beslissen of u naar het ziekenhuis moet gaan.

 Bron : European Society of Cardiology

covid-hartaandoeningen

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?