Week van het Hart 2016

Geen tijd te verspelen voor mijn hart cardiovasculaire preventie : ik begin eraan én ik hou vol !

GRATIS DE BROCHURE VAN DE CAMPAGNE KRIJGEN

Hart- en vaataandoeningen in belgië: vaststellingen

• In België zijn 31.000 sterfgevallen per jaar te wijten aan hart- en vaataandoeningen.
• Het zijn geniepige aandoeningen, ze manifesteren zich meestal pas na langdurige en langzame aantasting van de slagaders als gevolg van geleidelijke belasting van de slagaderwanden door allerlei genetische factoren en omgevingsfactoren. Dat zijn de risicofactoren.
• Een aantal van die factoren zijn te corrigeren: hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, overgewicht, te veel suiker in het bloed, roken, gebrek aan lichaamsbeweging.
• Maar heel vaak worden die factoren te weinig gediagnosticeerd omdat ze veelal asymptomatisch zijn. Wie eraan lijdt heeft weinig of geen symptomen.
• Precies daarom is vroegtijdige en regelmatige opsporing van deze factoren van groot belang. Cardiovasculaire ziekte kan hierdoor voorkomen worden nog voor ze zich uitgesproken gaat manifesteren.
• Gezondere leef- en eetgewoonten, controlebezoeken aan de arts, eventueel een behandeling worden aan de patiënt aanbevolen.

BELANGRIJKSTE DOODSOORZAAK IN EUROPA EN IN BELGIË
CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE: IK BEGIN ERAAN EN IK HOU VOL!

Hart- en vaatziekten: een “stille” aandoening hoeksteen voor preventie: meten

• Worden veroorzaakt door meerdere cardiovasculaire risicofactoren.
• Kunnen lange tijd onder de radar blijven.
• Worden beïnvloed door manier van leven: voeding, lichaamsbeweging, roken,…
• Hebben met familiale voorgeschiedenis te maken (erfelijkheid).

De risicofactoren geven niet noodzakelijk specifieke symptomen en zijn soms volkomen asymptomatisch (u voelt er niets van!)

Hoeksteen voor preventie: meten

De hoeksteen voor het voorkomen van hart- en vaataandoeningen is het beheersen van de verschillende risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en te veel suiker in het bloed, overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging.

Kent u uw risicofactoren? Hebt u ze al eens gemeten?

Regelmatige opsporing is van groot belang omdat u daardoor in een vroeg stadium uw risiconiveau kent, dus nog voor de cardiovasculaire aandoening voet aan de grond krijgt. Meten kan dienen als moment van bewustwording: het besef dat u uw leven over een andere
boeg moet gooien, eventueel een behandeling moet volgen. Zo neemt u zelf het heft in handen als het over de gezondheid van uw hart en slagaders gaat. Wacht geen 45 jaar om de cijfers van uw hart te kennen!

METEN IS WETEN. WETEN IS AL EEN STUKJE VOORKOMEN.

METEN IS WETEN. WETEN IS AL EEN STUKJE VOORKOMEN.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?