Menu

Hoofdactiviteiten

Informatie en preventie bij het grote publiek

 • De jaarlijkse Week van het Hart, in de tweede helft van september
 • Gratis informatiebrochures
 • Sensibiliseringscampagnes in samenwerking met het medisch corps
 • Sensibiliseringsevenementen
 • Website
 • Samenwerking met expertengroepen zoals het Belgisch Hypertensie Comité, VRGT, Belgian Lipid Club, Behra
 • Magazine « Hart & Slagaders » (4 x/jaar)

Informatie, contactpunt en preventie bij hartpatiënten

 • Informatiecampagnes
 • Samenwerking met 70 patiëntenverenigingen (coronary clubs) en revalidatiecentra
 • Symposia/workshops

Informatie, sensibilisering en contactpunt bij de artsen

 • Sensibiliserings- en screeningcampagnes van hart- en vaatziekten
 • Jaarlijks congres voor huisartsen
 • Verspreiding van preventierichtlijnen
 • Seminaries rond voeding voor huisartsen
 • E-newsletter « Hart & Slagaders » (4 x/jaar), verspreid bij huisartsen, cardiologen en internisten

Organisatie

Het bestuur van de Liga wordt toevertrouwd aan

 • een Raad van bestuur (Voorzitter Prof. Dr. A. De Wever),
 • een Directiecomité (Afgevaardigd bestuurder Dr L. Missault)
 • en de Directie (Algemeen directeur Sandrine Daoud).
 • Alle wetenschappelijke en medische informatie wordt goedgekeurd door een Wetenschappelijke Raad (Voorzitter Dr. Luc Missault, AZ Sint-Jan Brugge), waarin alle Belgische universiteiten en vertegenwoordigers van huisartsen vertegenwoordigd zijn.
 • De Belgische Cardiologische Liga maakt deel uit van European Heart Network, een Europees netwerk voor cardiovasculaire preventie.
 • De Belgische Cardiologische Liga is eveneens lid van de Wereld Hart Federatie.

Lijst van de leden van de wetenschappelijke raad van de Belgische Cardiologische Liga

   • Dr. Luc Missault (AZ Sint-Jan Brugge), voorzitter
   • Dr. M. De Pauw / Prof. Dr. E. Rietzschel (UGent)
   • Prof. Dr. L. Piérard (ULg)
   • Prof. Dr. J.L. Vandenbossche (ULB)
   • Dr. T. Vanassche (KUL)
   • Prof. Dr. D. Schoors (VUB)
   • Prof. Dr. Bharati Shivalkar (UA)
   • Dr. G. Van Camp (OLV Aalst)
   • Prof. Dr. P. Chenu (UCL)
   • Dr. Patrick Lovens / Dr. J. Vanderstraeten (SSMG)
   • Dr. Jos De Smedt (Domus Medica)

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?