Steun de Belgische Cardiologische Liga

Uw gift kan een leven redden

De Belgische Cardiologische Liga wordt door de staat niet betoelaagd. Alleen dankzij gulle giften en legaten van het gewone publiek en van sponsors kunnen wij onze acties tot een goed einde brengen.

Giften online

Indien de som van uw bijdragen op jaarbasis minimum 40€ bedraagt, kunt u tot uw 45% van jouw gift terugvorderen via uw belastingaangifte.

Vul het onderstaande formulier in:

Belgische Cardiologische Liga


Onze website is 100% veilig. Alle bankinformatie om de betaling te verwerken is volkomen veilig. Ze worden niet opgeslagen op onze computersystemen.
Dankzij de SSL-codering van uw bankgegevens bent u verzekerd van de betrouwbaarheid van uw transacties op internet. Controleer voor alle zekerheid of de ruimte veilig is en of de URL van de Belgische Cardiologische Liga begint met “https”.

Onze donateurservie staat tot uw beschikking voor eventuele vragen op 02 649 85 37 of via per email info@liguecardioliga.be

Giften via doorlopende opdracht

De eenvoudigste manier om de Liga regelmatig te steunen is een gift door middel van een doorlopende opdracht. Het volstaat het opdrachtformulier voor een doorlopende opdracht in te vullen, te ondertekenen en aan uw bank te bezorgen.
U kunt uiteraard op elk ogenblik zelf beslissen om uw doorlopende opdracht stop te zetten.
Een seintje aan uw bank volstaat. De Liga dankt u bij voorbaat van harte.

Giften via overschrijving

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. In dat geval ontvang je van ons een fiscaal attest. Uw gift is dus ook voordelig voor u.

Stort uw gift voor de Belgische Cardiologische Liga uitsluitend op het rekeningnummer :

Belgische Cardiologische Liga
BE80 0010 6651 3077
BIC : GEBA BE BB

De Liga dankt u bij voorbaat van harte.

Giften bij speciale gebeurtenissen

In plaats van een geschenk te vragen voor een huwelijk, een verjaardag, een jubileum, een geboorte… kunt u aan familie, vrienden of kennissen voorstellen om een gift te storten aan de Belgische Cardiologische Liga. Op aanvraag bezorgen wij u daarna een lijst van de personen die een storting aan de Liga hebben gedaan.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@liguecardioliga.be of telefoneren op het nummer 02/649 85 37. Stort uw gift voor de Belgische Cardiologische Liga uitsluitend op het Europese rekening:

Belgische Cardiologische Liga
BE80 0010 6651 3077
BIC : GEBA BE BB
.

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis, ontvangt u een fiscaal attest
De Liga dankt u bij voorbaat van harte.

Laat uw hart spreken, doe een gift aan de Liga !
Hartelijk dank !

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?