Coronavirus – COVID-19

COVID-19 & hartaandoeningen COVID-19 & Antihypertensiva

Het coronavirus maakt de bevolking in het algemeen ongerust, in het bijzonder de mensen die lijden aan hart- en vaatziekten.
De Belgische Cardiologische Liga beantwoordt specifieke vragen voor mensen met een hartaandoening en geeft informatie en advies.

In deze periode van opsluiting, zorg goed voor jezelf en je geliefden en blijf thuis, het is heel belangrijk!

Wat zijn de symptomen van de COVID-19?

De meest voorkomende symptomen van de COVID-19 zijn:

 • koorts
 • vermoeidheid
 • en een droge hoest 
 • Sommige patiënten vertonen pijn, neusverstopping, loopneus, keelpijn of diarree. Deze symptomen zijn meestal mild en verschijnen geleidelijk aan.
 • Sommige mensen, hoewel ze geïnfecteerd zijn, hebben geen symptomen en voelen zich prima.

De meesten (ongeveer 80%) van de mensen genezen zonder dat ze een speciale behandeling nodig hebben. Ongeveer één persoon op zes met de ziekte heeft ernstigere symptomen, waaronder kortademigheid.

Senioren en mensen met andere gezondheidsproblemen (zoals hoge bloeddruk, hartproblemen of diabetes) hebben meer kans op ernstige symptomen. Iedereen die koorts heeft, hoest of moeite heeft met ademhalen moet een dokter zien.

Hoe verspreidt COVID-19 zich?


Het COVID-19 wordt overgedragen door mensen die het virus bij zich dragen. De ziekte kan van persoon tot persoon worden verspreid via ademhalingsdruppels die via de neus of de mond worden uitgestoten wanneer een persoon hoest of niest. Deze druppels zijn te vinden op voorwerpen of oppervlakken rondom de persoon. U kunt COVID-19 krijgen als u deze voorwerpen of oppervlakken aanraakt en vervolgens uw ogen, neus of mond aanraakt. U kunt ook COVID-19 krijgen als u druppels inademt van een ziek persoon die net heeft gehoest of geniest. Daarom is het belangrijk om meer dan een meter afstand te houden met een ziek persoon.

Wat hartpatiënten moeten weten over het Coronavirus

Het ESC-patiëntenforum ontvangt veel vragen over het Coronavirus (COVID-19). Deze vragen en antwoorden zijn bedoeld om nuttige aanbevelingen te bundelen van internationale autoriteiten en medische verenigingen die op dit moment beschikbaar zijn (publicatiedatum/laatste update: 26 maart 2020).

Bescherming

Hoe kan ik mezelf beschermen en voorkomen dat de ziekte zich verspreidt?

U kunt het risico op besmetting of verspreiding van COVID-19 verminderen door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Was uw handen regelmatigen grondig met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep.
  Waarom? Het wassen van uw handen met een handreiniger op alcoholbasis of met water en zeep doodt het virus als het op uw handen aanwezig is.
 • Houd minstens een meter afstand van andere mensen die hoesten of niezen.
  Waarom? Wanneer een persoon hoest of niest, projecteren ze kleine druppeltjes die het virus kunnen bevatten. Als u te dichtbij bent, kunt u deze druppels en dus het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 inademen als de persoon die hoest of niest een drager is.
 • Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond.
  Waarom? Handen zijn in contact met vele oppervlakken die met het virus besmet kunnen zijn. Als u uw ogen, neus of mond aanraakt, kan het virus uw lichaam binnendringen en kunt u ziek worden.
 • Zorg ervoor dat u en de mensen om u heen de regels van de ademhalingshygiëne volgen. Als u hoest of niest, bedek dan uw mond en neus met de plooi van uw elleboog of met een zakdoek en gooi de zakdoek meteen daarna weg.
  Waarom? Ademhalingsdruppels verspreiden virussen. Door het volgen van de regels voor ademhalingshygiëne beschermt u de mensen om u heen tegen virussen zoals verkoudheid, griep of COVID-19.
 • Blijf thuis en respecteer de regels van de insluiting.
 • In geval van koorts, hoest en kortademigheid, raadpleeg een dokter nadat u heeft hem/haar gebeld. Volg de instructies van de lokale gezondheidsautoriteiten.
  Waarom? Nationale en lokale overheden beschikken over de meest actuele informatie over de situatie in het gebied waar u zich bevindt. Als u ze belt, kan uw arts u snel doorverwijzen naar de meest geschikte zorginstelling.

Zijn er nog andere maatregelen die ik moet nemen om mijn risico op ziek worden te beperken, omdat ik een hartaandoening heb?

Volg het advies op van de nationale gezondheidsautoriteiten – dit verschilt van land tot land, afhankelijk van het aantal besmette gevallen er in uw land zijn.

Er zijn dingen die iedereen moet doen om het risico te beperken. Als u een hartaandoening heeft, zijn de volgende maatregelen vooral belangrijk:

 • Vermijd mensen die ziek zijn.
 • Waar mogelijk, houd steeds twee meter afstand van andere mensen.
 • Was uw handen steeds grondig met zeep en warm water gedurende minstens 20 seconden.
 • Bedek uw mond met een tissue als u hoest of hoest in de binnenkant van uw elleboog.
 • Bedek uw neus met een tissue als u niest of de binnenkant van uw elleboog gebruikt.
 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan.
 • Reinig aangeraakte oppervlakken zoals deurknoppen, handgrepen, stuurwielen of lichtschakelaars regelmatig met een ontsmettingsmiddel om zo het virus te verwijderen.

Moet ik overwegen aan zelf-isolatie te doen om de kans op besmetting te vermijden?

Zelfisolatie betekent zoveel mogelijk thuis blijven en contact met anderen vermijden.
Het advies over zelfisolatie is verschillend van land tot land, maar de volgende maatregelen worden aangeraden in alle Europese landen:

 • Als u koortsverschijnselen heeft (een temperatuur van 37,8°C of hoger), hoest of een longontsteking moet u zich
 • Indien u geen symptomen heeft, vermijd dan contact met mensen die ziek zijn, zelfs als deze “gewoon een lichte verkoudheid” heeft.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, en werk van thuis waar mogelijk.
 • In bepaalde landen kan u gevraagd worden om een strenger isolement te volgen (dit is het geval in Italië, Frankrijk, Spanje, België).

Ik heb het griep- en pneumokokkenvaccin gekregen dit jaar, ben ik nu beschermd tegen het virus?

Nee. Vaccins tegen longontsteking, zoals het pneumokokkenvaccin, en de seizoensgriep bieden geen bescherming tegen het nieuwe coronavirus.

Het virus is zo nieuw en anders dat het een eigen vaccin nodig heeft. Onderzoekers proberen een vaccin tegen het Coronavirus te ontwikkelen, maar het is niet duidelijk of en wanneer dit vaccin beschikbaar zal zijn.

Hoewel de griepvaccins en pneumokokkenvaccins niet effectief zijn tegen COVID-19, wordt vaccinatie tegen aandoeningen van de luchtwegen sterk aanbevolen door grote gezondheidsorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om uw gezondheid te beschermen.

Moet ik een masker dragen om me tegen het virus te beschermen?

Voor de algemene bevolking wordt het dragen van een masker enkel aangeraden indien u symptomen heeft, zoals hoest of koorts, of indien u zorgt voor iemand met deze klachten.

Het dragen van een masker wanneer u een hartaandoening heeft, wordt niet aanbevolen omdat dit de ademhaling kan bemoeilijken. Als u een hartaandoening heeft en u zich zorgen maakt om besmet te raken met COVID-19, bespreek dit dan met uw arts.

Om tekorten aan gezichtsmaskers te voorkomen is het belangrijk dat ze enkel gebruikt worden wanneer dat nodig is. Bij het dragen van een masker is het belangrijk om deze op de juiste manier te gebruiken en nadien weg te gooien. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verspreid hierover nuttige informatie.

Kan ik COVID-19 van mijn huisdier krijgen?

Er is momenteel geen bewijs dat mensen het virus kunnen oplopen van gewone huisdieren zoals katten en honden.

Kan je meerdere keren besmet raken met COVID-19?

Het huidige onderzoek suggereert dat men immuniteit voor COVID-19 ontwikkelt na de eerste infectie, dus dat het niet mogelijk is om het opnieuw te krijgen. Er zijn voorbeelden van virussen, zoals griep en verkoudheid, die meer dan eens kunnen worden opgelopen door de manier waarop het virus in de loop van de tijd muteert. Of dit met COVID-19 kan gebeuren weten zal de toekomst uitwijzen.

Medicatie

Moet ik mijn dosis hartmedicatie veranderen?
 

Het is duidelijk dat het stoppen of veranderen van uw medicatie zeer gevaarlijk kan zijn en uw toestand kan verergeren. Deze medicijnen zijn zeer effectief tegen hartfalen, om hoge bloeddruk onder controle te houden, om een hartaanval of een beroerte te helpen voorkomen, enzovoort. Aanpassingen in uw behandeling die niet door een arts zijn voorgeschreven leiden tot een hoger risico op een opflakkering van uw hartaandoening.

Er zijn berichten in de media die suggereren dat sommige veelgebruikte medicijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk (zogenaamde ACE-remmers en Angiotensin Receptor Blockers) zowel het risico op infectie als de ernst van de infectie van het Coronavirus kunnen verhogen. Deze waarschuwing is echter niet onderbouwt met degelijk wetenschappelijk bewijs of onderzoek. Daarom is het sterk aanbevolen dat u uw bloeddrukmedicatie blijft innemen zoals voorgeschreven.

Patiënten die immuun-remmende medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld na een harttransplantatie, moeten deze medicijnen blijven innemen zoals voorgeschreven. Het verlagen van de doses gaat gepaard met een hoog risico op afstoting van het getransplanteerde hart.

Gelieve al uw medicijnen precies zoals voorgeschreven te blijven nemen. Indien u twijfelt, neem contact op met behandelende uw arts of verpleegkundige, maar breng in geen geval wijzigingen aan voordat u het met uw zorgverlener heeft besproken.

Moet ik me zorgen maken over een tekort aan medicatie?

Alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de voorraad essentiële medicijnen op peil blijft. Er is geen reden tot bezorgdheid. Het European Medicines Agency houdt de situatie in de gaten en heeft tot nu toe geen tekort aan essentiële medicijnen gemeld.

Follow-up afspraken en electieve procedures

Moet ik mijn geplande afspraken laten doorgaan of vermijd ik beter om naar medische centra en/of ziekenhuizen te gaan?

Indien uw ziekenhuis nog steeds geplande poliklinische afspraken laat doorgaan, is het een goed idee om contact met hen op te nemen en te vragen of u nog steeds aanwezig moet zijn. Op veel plaatsen worden routineafspraken afgezegd of worden ze waar mogelijk via de telefoon of via online videochat uitgevoerd. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin persoonlijke bezoeken nog steeds nodig zijn en u mag een bezoek niet missen zonder eerst uw consulent, arts, verpleegkundige of andere zorgverlener te raadplegen.

Reizen & naar buiten gaan

Is het veilig om naar buiten te gaan als ik drukke zones vermijd? Kan ik bijvoorbeeld naar het park gaan of buiten gaan wandelen?

Ja. Het virus verspreid zich van mens tot mens, dus het is geen probleem om in je eentje naar buiten te gaan. Wat belangrijk is, is om contact te vermijden met iedereen die ziek zou kunnen zijn. Evenementen die een groot aantal mensen samenbrengen zijn overal in Europa geannuleerd, om de verspreiding van het virus te voorkomen. Als u uw huis moet verlaten (bijv. om boodschappen te doen), houd dan een afstand van minstens twee meter tussen uzelf en anderen.

Kan ik nog steeds reizen of gebruik maken van het openbaar vervoer?

Gelieve de richtlijnen die door uw nationale en lokale autoriteiten worden gepubliceerd te respecteren. In veel landen zijn alle niet-essentiële reizen verboden en is aan burgers gevraagd om thuis te blijven. Op veel plaatsen is het aan te raden om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden, indien mogelijk, of om minstens 2 meter afstand te houden van andere passagiers.

 Bron : Wereldgezondheidsorganisatie, European Society of Cardiology

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?