COVID-19 & Antihypertensiva

Artikel van Professor Patrizio Lancellotti, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Cardiologie, Afdelingshoofd van Cardiologie, CHU Luik

In de krant LA MEUSE van 25 maart 2020 werd vermeld dat bepaalde geneesmiddelen voor “bloeddrukproblemen” het risico op het oplopen van het Coronavirus COVID-19 zouden verhogen.

Als cardioloog wil ik graag wat nuance aanbrengen in dit onderwerp. Het artikel richt zich op twee klassen van antihypertensiva, Converting Enzyme Inhibitors (CEA’s) en de receptorblokkers van angiotensine II (ARB’s II) die zeer effectief zijn in het verminderen van de mortaliteit geassocieerd met bepaalde chronische cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartfalen, coronaire hartziekte en diabetisch nierfalen. WAARSCHUWING: Er zijn enorme gevaren verbonden aan het ongerechtvaardigd stoppen van deze medicatie.

Deze geneesmiddelen, ACE-remmers en ARB II, hebben in theorie een gemeenschappelijk kenmerk met het COVID-19 virus, deze vormt de verbinding met de ACE 2 receptor (“angiotensin-converting enzym 2”). Indien het coronavirus de cel kan penetreren en besmetten, moet het eerst deze sleutel, de ACE 2-receptor op het celoppervlak, herkennen. Men kan zich daarom voorstellen dat een toename van de expressie van ACE 2 bij bepaalde hart- en vaatziekten (hypertensie, hartfalen, diabetes) gepaard gaat met een verhoogd risico op het oplopen van COVID-19 met ernstige symptomen. Echter, ACE-remmers en ARB’s II kunnen de expressie van ACE 2 verhogen door zowel het aantal als de dichtheid van de celreceptoren te beïnvloeden. In theorie kan zo de virale agressie toenemen. Dit is echter niet bewezen, vooral omdat de serum- of pulmonale niveaus van dit enzym niet lijken te variëren onder het effect van deze geneesmiddelen.

Integendeel, verschillende studies tonen aan dat hoge niveaus van ACE 2 de schade aan de longen ten gevolge van een virale infectie kunnen beperken. Zo kan toediening van ACE 2 (losartan) de ademhalingsfunctie bij geïnfecteerde muizen verbeteren. Er zijn momenteel twee klinische studies lopende met doel om de gunstige effecten van losartan te testen bij patiënten die geïnfecteerd zijn met COVID-19 en een pilootstudie evalueert de toediening van een recombinante vorm van ACE 2.

In de praktijk is het, bij gebrek aan klinisch bewijs en duidelijke experimentele gegevens, niet aan te raden om te stoppen met chronische ACE-remmers of ARB II-therapie als “preventie” op een COVID-19 infectie. Dit vooral omdat een onbalans in de bloeddruk of hartfalen als gevolg van een dergelijke therapie schadelijk kan zijn. Bovendien zouden patiënten door veranderingen in antihypertensiva hun arts of apotheker moeten bezoeken, wat het risico op blootstelling aan COVID-19 verhoogt. Veranderingen in de klassen van antihypertensiva vereisen ook een frequente aanpassing van de toegediende doses en het beheer van secundaire effecten. Daarom beveelt de wetenschappelijke gemeenschap momenteel aan om, afgezien van kritieke situaties, de behandeling met ACE-remmers of ARB II in het geval van een COVID19-infectie voort te zetten. Deze aanbevelingen zouden echter snel kunnen veranderen afhankelijk van de resultaten van lopende klinische testen.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?