Menu

Laat uw hart spreken !

In België overlijden dagelijks bijna negentig mensen aan hart- en vaataandoeningen – meer dan 30.000 per jaar om precies te zijn. Die cijfers spreken voor zich: cardio- en cerebrovasculaire ziekten blijven de voornaamste doodsoorzaak in België.

Alleen met actieve preventie is de omvang van hart- en vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijftig jaar.

Wij ijveren voor de preventie van hart- en vaataandoeningen door de strijd aan te binden met alle risicofactoren: roken, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, voeding, overgewicht, diabetes en te weinig lichaamsbeweging.

Herinneren we eraan dat:

  • bijna 25% van de Belgen een hoge bloeddruk vertonen,
  • 35% zwaarlijvig zijn of overgewicht hebben,
  • 25% dagelijks roken,
  • 40% te weinig bewegen,
  • en 70% ouder dan 40 jaar een te hoge cholesterol hebben.

In de allereerste plaats willen wij ervoor zorgen dat informatie over preventie voor iedereen kosteloos beschikbaar is

Zo verspreiden wij ieder jaar honderdduizenden brochures om het publiek te informeren over hart- en vaatziekten en om de preventieboodschap door te geven. Zonder schenkers zouden wij ze niet kunnen drukken, laat staan verspreiden. Reeds 30 jaar organiseren we jaarlijks de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringscampagne die tot doel heeft het grote publiek bewust te maken van cardiovasculaire preventie. Door te kiezen voor een andere levensstijl kan je zelf iets aan deze risicofactoren doen.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) De Belgische Cardiologische Liga onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Donorinfo Onze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?