Een belangrijke boodschap voor het Hart van de Belgen

  • De laatste weken zien de  Belgische ziekenhuizen een aanzienlijke daling van het aantal patiënten dat wordt doorverwezen voor hartziekten en beroertes. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de coronavirus pandemie.
  • Patiënten die aan een beroerte of een hartaanval lijden tijdens de corona-crisis moeten onmiddellijk medische hulp zoeken. Door het zoeken van medische hulp uit te stellen brengt men zichzelf extra in gevaar.
  • De Belgische Liga voor Cardiologie geeft aan hoe men een beroerte of hartaanval kan herkennen en hoe men hierop moeten reageren.

Brussel, vrijdag 10 april 2020 De Belgische Cardiologische Liga feliciteert de Belgen met het strikt volgen van de huidige maatregelen voor volksgezondheid, maar waarschuwt voor overijverigheid. Het is belangrijk te onthouden dat ziekenhuizen nog steeds patiënten met ernstige kwalen kunnen ontvangen, onafhankelijk van de COVID-19 crisis. De Liga richt haar boodschap aan de volledige bevolking en moedigt iedereen aan om onmiddellijk medische hulp te zoeken wanneer u denkt een beroerte of hartaanval te ervaren.

Door de uitbraak van COVID-19 (het coronavirus) is onze bevolking gevraagd gedurende enkele weken niet naar het ziekenhuis te gaan, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. De Belgische Cardiologische Liga steunt deze boodschap.

De Liga maakt zich echter zorgen dat sommige mensen niet naar het ziekenhuis gaan wanneer ze symptomen van een hartaanval of een beroerte vertonen. Dit is zowel uit angst voor contact met COVID-19, maar ook omdat ze de gezondheidszorg die reeds onder druk staat niet extra willen belasten. [1] Deze zorgen zijn begrijpelijk, maar het negeren van  symptomen van een beroerte of hartaanval verhoogt het risico op langdurige hartbeschadigingen of zelfs overlijden. Het is daarom erg belangrijk dat mensen die deze symptomen ervaren niet thuis blijven of hun bezoek aan het ziekenhuis uitstellen.

Prof. Alain De Wever, president van de Liga, herinnert dat de cardiologische afdelingen uitgerust en voorbereid zijn om dringende zorg te blijven verlenen, overal in België. 

Sterfgevallen die men kan vermijden

“Deze situatie leidt tot veel sterfgevallen door beroertes en hartaanvallen die konden, en zouden moeten, vermeden worden”, zegt Sandrine Daoud, algemeen directrice van de Liga.  

De Belgische Cardiologische Liga spoort daarom iedereen die symptomen van een hartaanval of een beroerte vertoont aan om onmiddellijk medische hulp te zoeken door 112 of, in geval van twijfel, zijn huisarts of een dienstdoende huisarts te bellen. Het gebrek aan behandeling van dergelijke symptomen kan fataal zijn, en de risico’s van een vertraging in diagnose zijn zeer ernstig.

“We beschikken over het nodige personeel, apparatuur en middelen om hartaanvallen en beroertes te behandelen. De COVID-19 pandemie is zeer ernstig, maar het is verontrustend om te zien dat dit virus mensen ontmoedigt om 112 te bellen in situaties van absolute noodzaak” voegt Dr. Luc Missault toe, cardioloog en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de Liga. 

Iedereen die symptomen van een beroerte of hartaanval ervaart, moet het normale protocol volgen en onmiddellijk de spoeddiensten verwittigen door 112 te bellen.

 

Wat zijn de symptomen van een beroerte?

Ter herinnering: Een beroerte (ook een herseninfarct genoemd) is het gevolg van een verstopping van een hersenslagader door een bloedstolsel. Een deel van de hersenen wordt niet voldoende geïrrigeerd, wat leidt tot een zuurstoftekort.

In het geval van een beroerte zijn de symptomen als volgt en worden mensen geadviseerd om SNEL te handelen. Doe daarom de FAST-test.

  F for Face. Het gezicht van de persoon is naar één kant gevallen. Kan hij of zij nog glimlachen?
  A for Arms. Kan de persoon beide armen omhoog houden?
  S for Speech. Luister of de persoon onduidelijk spreekt.
T for Time. Reageer onmiddellijk en bel 112. Elke minuut telt.
 

Wat zijn de symptomen van een hartaanval?

Ter herinnering: Een hartinfarct is het gevolg van een obstructie van de kransslagader door een bloedstolsel. Een deel van het hart wordt dan niet volledig wordt geïrrigeerd.

Bij een hartaanval zijn de meest voorkomende symptomen plotse hevige pijn in het bovenlichaam zoals in de borst, de nek, de kaak of de armen (vooral de linkerkant van het lichaam), maar ook kortademigheid, zweten en misselijkheid.

Deze symptomen kunnen echter verschillen. Vooral vrouwen en ouderen vertonen vaker onduidelijke symptomen (misselijkheid, vermoeidheid, kaaktrekkingen) en ervaren niet altijd een acute pijn op de borst.

Verwittig onmiddellijk 112 indien u vermoed een hartaanval te ervaren.

Een belangrijke boodschap voor het Hart van de Belgen

Iedereen die symptomen van een beroerte of hartaanval ervaart, moet onmiddellijk 112 te bellen.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?