Directeur-generaal van de Belgische Cardiologische Liga zoekt andere oorden op

Na drie en een half jaar aan het hoofd van de Belgische Cardiologische Liga, heeft Sandrine Daoud besloten nieuwe horizonten en andere uitdagingen aan te gaan. Zij zal medio december haar functie neerleggen.

Sinds 2019 leidt Sandrine met hart en ziel de Liga. Zij maakte de Liga zichtbaarder voor het grote publiek, patiënten en artsen. Verstoord door de COVID-19 pandemie en de economische crisis, zette zij alles in het werk gesteund door haar team en een sterk wetenschappelijk comité het hart- en vaatziektenspectrum in de kijker te stellen. U hoorde vast en zeker over de diverse campagnes. Heeft u een informatiefolder gevonden in de wachtkamer van uw huisarts of ooit deelgenomen aan een gratis screening van uw risicofactoren.

Sandrine Daoud vond in haar gedrevenheid een nieuwe uitdaging. Het juiste moment  voor haarzelf. Met spijt in het hart, doch dankbaar voor het gepresteerde, aanvaarden en steunen wij haar in die keuze.

Voor de Liga daagt een nieuwe uitdaging: de jonge nieuwe visie en dynamiek verder uit te bouwen. Een waardige schakel te zijn in de keten van cardiale gezondheidszorg met als inzet preventie bij cardiaal risico en welzijn van de patiënt.

De zoektocht naar een nieuwe witte raaf is vandaag ingezet. Rijkhalzend  kijken wij uit naar een boeiende duurzame  toekomst.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?