Onze acties in 2020

Samen blijven wij zorgen voor het hart van de Belgen!

Dankzij uw gulle steun hebben we in 2020 ondanks de gezondheidscrisis die alles op z’n kop heeft gezet, onderstaande acties kunnen ondernemen. DANK DAARVOOR!

Hart- en vaatziekten zijn door de pandemie niet van het toneel verdwenen. Men gaat er zelfs van uit dat voor hartpatiënten het risico groter is dat ze te maken krijgen met verwikkelingen of overlijden door covid-19. Onze taak is nog nooit zo belangrijk geweest.

 • Moederdag: Ter gelegenheid van moederdag is de Liga begonnen met een sensibiliseringscampagne rond het hart van vrouwen, die immers op de eerste plaats staan als slachtoffers van hart- en vaatziekten. Erover praten is een belangrijke eerste stap, want bij vrouwen zijn de symptomen van een hartaanval soms anders dan bij mannen en de bevolking kent die vrouwelijke symptomen niet zo goed.
 • Week van het Hart – Hart- en vaatziekten houden verband met tal van risicofactoren. Ieder jaar, eind september, wordt de Week van het Hart gewijd aan een risicofactor of een hartaandoening. Bedoeling is dan de Belgische bevolking via pers en sociale media bewust te maken.
  Tijdens de 41ste editie van de Week van het Hart stond hartfalen centraal – een hartaandoening die ongeveer 220.000 Belgen treft.
 • Please Stand Up & Move: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn jaarlijks 3,2 miljoen overlijdens toe te schrijven aan gebrek aan lichaamsbeweging. Zittend leven is daardoor de op drie na dodelijkste risicofactor ter wereld. Vanuit die vaststelling is de Liga gestart met de campagne Please Stand Up & Move. Al de Belgische bedrijven werden uitgenodigd om letterlijk op te staan in de strijd tegen het gebrek aan beweging op het werk. De campagne mikte op bedrijven omdat de werkplek de plaats is bij uitstek waar we lange uren zittend achter een bureau doorbrengen. Tijdens de twee weken waarin de campagne liep, stelde de Liga werknemers van bedrijven een reeks uitdagingen voor, waardoor zij zich nieuwe, gezonde maar eenvoudige gewoonten eigen konden maken. Dit jaar hebben 130 bedrijven meegedaan en kwamen 41.263 werknemers samen met ons in beweging!
 • Reanim – Ieder jaar zijn in België meer dan 10.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand buiten een ziekenhuis: op straat, op het werk of thuis. Zonder interventie van buitenaf overleeft amper 10% van hen. Om hun overlevingskansen te vergroten zijn er mensen nodig die opgeleid zijn in eerste hulp (de “HartRidders”) en vlot bereikbare automatische defibrillatoren (AED). Reanim is een app die AEDs en HartRidders in uw omgeving in kaart brengt. In geval van nood vertelt de app u wat u best doet.
 • Cardiologiecongres voor huisartsen: Preventie en informeren van de Belgische bevolking zijn essentieel om het aantal hart- en vaataandoeningen terug te dringen. Daarom denken we na over manieren die het publiek in zijn geheel zo doeltreffend mogelijk bereiken.
  Sinds ettelijke jaren kiezen we ervoor de huisartsen op de hoogte te brengen van de belangrijkste nieuwigheden in de cardiologie. Zij zijn immers de eersten tot wie de meeste Belgen zich wenden wanneer het om hun gezondheid gaat.
 • Opsporingsdag: De Liga verzorgde in Namen (rue de Fer) een stand voor het opsporen van risicofactoren. De tests waren kosteloos en werden afgenomen door personeel uit de zorg. Meer dan 240 mensen kwamen langs voor een test, een aantal onder hen vertoonde cardiovasculaire risicofactoren zonder het te weten. Zij konden daarover praten met een aanwezige cardioloog en indien nodig beslissen een afspraak te maken met een arts.
 • Verspreiding van brochures: Dagelijks krijgen wij het verzoek van landgenoten om pakketten met informatiebrochures over oorzaken en gevolgen van hart- en vaataandoeningen op te sturen. Dit materiaal is opgesteld door artsen en wordt vervolgens nagelezen en eenvoudiger geformuleerd zodat het begrijpelijk is voor iedereen. We verspreiden deze brochures kosteloos, u kunt ze hier bestellen. Informatie die nuttig is voor iedereen, moet immers toegankelijk zijn voor iedereen.
onze acties

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?