De Liga op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur/Directrice

De Belgische Cardiologische Liga op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur/Directrice

Sandrine Daoud, sinds 2019 directeur van de Belgische Cardiologische Liga, neemt ontslag uit haar functie op 1 december 2022.

De Liga start haar zoektocht naar een nieuwe Algemeen Directeur/Directrice.

Geïnteresseerden kunnen hun curriculum vitae sturen naar info@liguecardioliga.be.

De rol

1/ Beheer

 •  Opstellen van een  strategisch actieplan
 • Evalueren van impactvolle interne en externe issues
 • Opstellen van een activiteitenverslag
 • Gemandateerd woordvoerder van de Liga;
 • Verantwoordelijk voor de correspondentie van de Liga;
 • De Liga vertegenwoordigen, de zichtbaarheid van de Liga verzekeren bij alle relevante stakeholders.

2/ Operationneel beheer

 • Opstellen van het operationeel plan
 • Borg staan voor de corporate governance
 • Dagelijks beheer leiden
 • Uitwerken en monitoren van specifieke beleidslijnen en procedures met betrekking tot het sponsor- en donatiebeleid
 • zorgen voor een optimaal HR beleid, met respect voor werksfeer en privacy.
 • Opstellen van agenda en rapportering van notulen van bestuurs-, raads- en werkvergaderingen
 • Vertegenwoordigen van de Liga in relevante adviesraden of organisaties

3) Personeelsbeheer

 • Uitwerken en monitoren van personeelsbestand
 • Toezien op en evalueren van taakuitvoering, van HR procedures en van functiebeschrijvingen
 • Onderhouden van een positieve, gezonde en veilige werkomgeving met respect voor de wet- en regelgeving.
 • Aanwerven, interviewen en selecteren van leidinggevend personeel.
 • Zorgen voor open communicatie   en zorg  voor  professionele ontwikkeling van de medewerkers
 • Verantwoordelijk voor  een jaarlijkse controle en evaluatie  van de medewerkers

4) Financieel beheer

 • Opstellen van de jaarlijkse begroting
 • Opstellen van strategisch plan voor fondsenwerving en bekomen van subsidies; uitbouw en onderhouden van netwerk met alle stakeholders
 • Uitgavenbeheer in lijn met het budget in lijn met de  toegekende mandaten
 • Instaan voor de exacte toepassing van boekhoudkundige, financiële en fiscale wetgeving
 • dagelijkse monitoring van de uitgaven
 • Opstellen van financiële kwartaalverslagen

5) Ontwikkeling van activiteiten

 • Partnerschips met particuliere ondernemingen
 • De banden met de openbare instanties bestendigen en versterken
 • Relaties opbouwen met de leden en abonnees van de Liga alsook met alle nationale en lokale  patiëntenverenigingen en patiënten.
 • Optimaliseren van de contacten met de vereniging van Belgische notarissen
 • Opbouwen van visibliteit in de Belgische media
 • Netwerking met centra voor cardiovasculaire zorg: ziekenhuizen, revalidatiecentra, medisch centra, enz.

Functieprofiel

Hard skills

 • Diploma: Master in management 
 • Beroepservaring: minimaal 3 jaar in een leidinggevende functie in de gezondheidssector
 • tweetalig NL/FR met zeer goede kennis van het Engels
 • Strategische visie, bedrijfsontwikkeling
 • Skills in public speaking
 • Duidelijke, doeltreffende en gestructureerde communicatie
 • Sterke onderhandelaar
 • Leiderschap
 • Project- en teammanagement
 • Analytische vaardigheden
 • Budgetbeheer,
 • Zeer goede kennis van traditionele (media) en moderne (sociale netwerken, website) communicatietechnieken
 • Kennis van Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Office, Teams)

Soft skills

de waarden van de Liga onderschrijven en opvolgen

wetenschappelijk, onafhankelijk, laagdrempelig, informatie verschaffen voor de promotie van gezondheid en preventie, ondersteunen van patiënten en hun familie

 • Teamgeest
 • Empathie
 • Transparantie
 • Sterke betrokkenheid bij het werk
 • Extravert
 • Oplossingsgericht

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?