Belgïe heeft een nationaal plan voor hart- en vaatziekten nodig

In ons land lijden bijna 754.000 Belgen aan hart- en vaatziekten. Elk jaar sterven 31.000 Belgen eraan (Statbel). Het is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, bijna ex-aequo met kanker.

De Belgische Cardiologische Liga, de Belgian Society of Cardiology, de Belgian Heart Foundation en het Belgisch Hypertensie Comité zijn van mening dat de behandeling van hart- en vaatziekten en atherosclerotische (ASCVD) aandoeningen in ons land kan en moet worden verbeterd.

Tijdens deze ronde tafel, die op 20 oktober in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd georganiseerd, konden de deskundigeni de aandacht van de parlementsleden vestigen op de noodzaak om snel verschillende acties uit te voeren om de gevolgen van ASCVD, een stille pandemie die naar schatting 750.000 Belgen treft, te verminderen.

Verschillende ontwikkelingen baren de cardiologische wetenschappelijke verenigingen zorgen: de toename van de vergrijzing, de omkering van de leeftijdspiramide en de toename van de luchtverontreiniging (die aanzienlijke gevolgen heeft voor hart- en vaatziekten). Bovendien is er behoefte aan meer onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten.

 

Concrete acties ter verbetering van het beheer van ASCVD volgens de cardiologen

De Belgische Cardioloigische Liga, de Belgische Vereniging voor Cardiologie, het Fonds voor Hartonderzoek en het Belgisch Hypertensiecomité vragen de autoriteiten verschillende concrete acties te ondernemen:

 • Betere toegang tot gegevens van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten, en zo de leemte in de officiële gegevens op te vullen. Met betere gegevens zouden overheden, wetenschappelijke verenigingen en artsen hun acties doeltreffender kunnen sturen.
 • Meer middelen en financiering voor :
  • Bewustmaking van de risico’s van cardiovasculaire factoren,
  • Meer maatschappelijke educatie en empowerment van patiënten met betrekking tot hart- en vaatziekten,
  • Zorgen voor toegang tot behandeling (volgens stratificatie van de patiënt),
  • Niet-farmacologische benaderingen van cardiovasculaire risicofactoren ondersteunen,
  • Screeningscampagnes organiseren voor mensen die een hoog risico lopen.

Verbetering van de behandeling van cardiovasculaire en ASCVD-patiënten in de eerste lijn door 6 gerichte maatregelen

Om de behandeling van eerstelijns cardiovasculaire en ASCVD-patiënten te verbeteren, bevelen de deskundigenii de autoriteiten zes acties aan:

 

 1. Het beleid zou de data (patiëntengegevens) moeten gebruiken om een beter beleid, aangepast aan de ASCVD-patiënten populatie te implementeren (population health management) ;
 2. Streven naar een multidimensionale aanpak door gemeenschappelijke zorgprogramma’s en guidelines te ontwikkelen;
 3. Een nieuw samenwerkingsmodel bevorderen dat eerstelijnszorg en specialisten nauw met elkaar verbindt;
 4. Ondersteuningsteams voor zorgverleners om de zorg te verbeteren door middel van opleiding, coaching, gerichte communicatie, uitvoering van guidelines, gegevensbeheer, ondersteuning van lokale en grensoverschrijdende teams, het opzetten van systemen voor zelfbeoordeling, audit en feedback;
 5. Alternatieve vormen van financiering voor gezondheidswerkers tot stand brengen;
 6. Data en gegevensbeheer beschouwen als een essentieel pilaar in het tot stand brengen van betere zorg voor ASCVD-patiënten

Tijdens deze sessie drongen cardiologen en vertegenwoordigers van de eerstelijns aan op de noodzaak en de urgentie om een Nationaal Plan voor hart- en vaatziekten te ontwikkelen – vergelijkbaar met het in 2008 gelanceerde Kankerplan – om de inspanningen van alle zorgverleners (specialisten en huisartsen, eerstelijnsactoren en -structuren), de federale en regionale overheden, zowel op preventief als op curatief niveau, te mobiliseren teneinde de kwaliteit van de follow-up en de behandeling van hart- en vaatziekten in België te verbeteren.

 

 

Lees het rapport

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?