17 mei 2018 | Wereld Hypertensie Dag

Wereld Hypertensie Dag: In België hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen (1) last van een hoge bloeddruk. Bij ongeveer de helft van de patiënten is de aandoening nog niet gediagnosticeerd (2), wat het enorme belang aantoont om de bloeddruk te meten

Jonathan Kubben Quiñonez (Mom, I’m fine) vraagt zijn mama om hem gerust te stellen en stimuleert in één klap andere jongvolwassenen om er bij hun ouders op aan te dringen ook hun bloeddruk te laten meten.

Hoewel hypertensie asymptomatisch is, kan ze leiden tot ernstige cardiovasculaire ziektes. Vandaar de bijnaam ‘de stille doder’. De enige manier om te bepalen of de bloeddruk te hoog is, is door hem te meten. Tegen die achtergrond zetten de International Society of Hypertension (ISH), de Belgische Cardiologische Liga, de Algemene Pharmaceutische Bond en Servier vandaag een grootschalige campagne op met Jonathan Kubben Quiñonez als ambassadeur om het grote publiek bewust te maken van het belang om hun bloeddruk te laten meten.

In 2014 hadden naar schatting 2,5 miljoen volwassenen in België last van een hoge bloeddruk, en dat cijfer zou nog stijgen. Bovendien is hypertensie de grootste risicofactor voor hartziektes en beroertes. Andere complicaties kunnen zijn: hartinsufficiëntie, perifeer arterieel vaatlijden en nierinsufficiëntie. Hypertensie is een van de belangrijkste doodsoorzaken (3) wereldwijd, met naar schatting 1,2 miljard mensen die eraan lijden (4).

Prof. dr. Tine De Backer van het UZ Gent en voorzitter van het Belgisch Hypertensie Comité: “Een optimale behandeling vereist een correcte meting. In het kabinet raadt men om de bloeddruk toch minstens tweemaal te meten. Meer en meer worden ook bloeddrukmetingen buiten het kabinet, buiten de medische sfeer, de zogenaamde ambulante bloeddrukmeting (ABPM), aangeraden. Dit kan onder de vorm van thuiszelfmeting, waarbij rekening wordt gehouden met het type patiënt. De metingen mogen geen stress induceren of een obsessie worden voor de patiënt of zijn omgeving. Daarom geven we de patiënt richtlijnen mee: 2 maal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen, ’s morgens en ’s avonds, de bloeddruk 2 keer na elkaar meten. Meestal stellen we voor dit twee weken te doen en dan de metingen voor te leggen aan de huisarts die, zo nodig, de therapie kan aanpassen. Er zijn studies die aantonen dat thuismonitoring een betere bloeddrukcontrole kan teweegbrengen. Naast zelfmetingen door de patiënt adviseren we ook al sneller 24 uursbloeddrukmeting via een automatisch meettoestel, al wordt dit actueel in België niet terugbetaald. Met het Belgisch Hypertensie Comité (belhyp.be) streven we ernaar om terugbetaling hiervoor te krijgen gezien dit onderzoek een meerwaarde heeft in het bloeddrukbeleid. Een 24 uursbloeddrukmeting heeft het voordeel om ook de bloeddruk ‘s nachts te meten en te zien hoe deze zich verhoudt tot de dagbloeddruk. De afwezigheid van een nachtelijke dip of het stijgen van de bloeddruk tijdens de nachtrust is een slechte prognostische factor voor hart- en vaataandoeningen. Met een 24 uursbloeddrukmeting kunnen witte jas hypertensie (bloeddruk in kabinet hoger dan thuis) en gemaskeerde hypertensie (bloeddruk in kabinet lager dan thuis) ook worden vastgesteld. Het is belangrijk dat de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt.”

‘Mom, are you fine?’, vraagt Jonathan Kubben Quiñonez

Je kent hem ongetwijfeld, Jonathan, de jonge Brusselaar die besliste om alles achter te laten om zijn droom waar te maken en de wereld rond te reizen op zoek naar avontuur, maar niet zonder zijn mama af en toe gerust te stellen. Daarom creëerde hij een Instagramprofiel waar hij geregeld foto’s op post van hem met de boodschap ‘Mom, I’m fine’. Maar vandaag, naar aanleiding van World Hypertension Day, zijn de rollen omgedraaid. Hij vraagt zijn mama om hém gerust te stellen door haar bloeddruk te laten meten. En daarom schrijft hij nu op zijn bekende pancarte de boodschap: ‘Mom, are you fine?’.

Jonathan Kubben Quiñonez: “Toen ze me voor deze campagne vroegen, twijfelde ik geen seconde. Ik begon met ‘Mom, I’m fine’ om mijn droom te realiseren om de wereld rond te reizen maar als ik daarnaast een goed doel kan steunen dat ik belangrijk en de moeite waard vind, en ik zo de wereld een beetje kan veranderen, dan heb ik mijn echte doel bereikt. Mama maakt zich altijd zorgen om mij. Vandaag is het mijn beurt om haar te tonen hoe belangrijk zij voor mij is en haar te zeggen wat ze moet doen voor haar gezondheid, met andere woorden: haar bloeddruk laten meten!”

Deze nagelnieuwe sensibilisatiecampagne is bedoeld om het thema weer onder de aandacht te brengen door jongvolwassenen aan te moedigen om hun ouders en geliefden te motiveren om hun bloeddruk te laten meten. Jonathan wil zo adolescenten aanmoedigen om hun ouders een boodschap mee te geven. Dat kan gemakkelijk, door het ze op de man af te vragen, of ze kunnen Jonathan steunen door hun steentje bij te dragen aan de campagne door hun profielfoto te veranderen https://www.facebook.com/hypertensionday/posts/169417477091967 https://www.facebook.com/hypertensionday/posts/170901350276913 of door een foto te posten met de hashtags #momareyoufine en #dadareyoufine.

Door hun bloeddruk te laten meten, komen volwassenen te weten of ze al dan niet lijden aan hypertensie. Zo er effectief te hoge bloeddruk is, kunnen ze meteen er iets aan doen, wat het risico op een hartziekte kan doen verminderen. De campagne is bedoeld om de focus te leggen op hypertensie en het vaststellen ervan, want erover praten met vrienden en familie kan hun leven veranderen.

Er worden affiches en brochures verdeeld in dokterspraktijken en in de apotheek. De apotheker kan soms het eerste aanspreekpunt zijn van de patiënt. Zij/Hij kan de patiënt doorverwijzen naar de huisarts om zijn bloeddruk te laten meten.

Speciale evenementen om de bloeddruk te laten meten

De International Society of Hypertension riep de maand mei uit tot maand van de bloeddrukmeting, een wereldwijde sensibilisatiecampagne die de mensen duidelijk wil maken dat je er best zo vroeg mogelijk bij bent als je een hoge bloeddruk zou hebben.

In die context en om het ijzer te smeden terwijl het heet is, worden in verschillende ziekenhuizen in België lokale evenementen georganiseerd om mensen aan te moedigen om hun bloeddruk te laten meten bij hun in de buurt.

De meting van de bloeddruk gebeurt vrij snel, is eenvoudig en niet-invasief. Doorgaans wordt een elektronische bloeddrukmeter gebruikt waarvan de manchet om de bovenarm wordt aangelegd. De manchet wordt helemaal opgepompt, waarmee de bloeddoorstroming even wordt afgekneld, en wordt daarna weer leeggelaten. Het is belangrijk enkele eenvoudige regels te volgen bij het meten van de bloeddruk. Zo moet de patiënt bijvoorbeeld rustig zitten, met de voeten plat op de grond en mag hij niet praten tijdens de meting zelf.

Wil je meer weten over de lokale evenementen en over hypertensie? Neem een kijkje op de website www.momareyoufine.be of www.dadareyoufine.be.

Bronnen:
(1) Brochure, Week van het Hart 2014 van de Belgische Cardiologische Liga
(2) Wereldgezondheidsorganisatie. A global brief on hypertension: silent killer, global public health crisis: World Health Day 2013.
(3) Poulter N et al. Lancet. 2015;386(9995):801-812.
(4) Servier. Patients are at the heart of our work. https://servier.com/en/our-commitments/patients-at-the-center-of-our-work/.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?