6 tot 12 mei 2019 | Europese Hartfalendagen

1 op 5 Belgen loopt risico op hartfalen

Betere coördinatie zorg hartfalen nodig

Eén Belg op de vijf loopt het risico om gedurende zijn of haar leven hartfalen te ontwikkelen. Vandaag treft de ziekte al 250.000 Belgen, een aantal dat door de vergrijzing kan verdubbelen tegen 2040. Toch is de gezondheidszorg onvoldoende voorbereid om hartfalen optimaal te ondervangen en zo, onder andere, overbodige heropnames in het ziekenhuis te vermijden. Cardiologen van de Belgian Working Group for Heart Failure pleiten voor een gecoördineerde aanpak als blauwdruk voor onze toekomstige gezondheidszorg, die daarenboven een besparing zou kunnen betekenen voor de overheid.

Betere coördinatie positief voor patiënt en overheid
Concreet doet de BWGHF drie voorstellen:

1. Ontwikkel een strategische visie op hartfalen, gebaseerd op samenwerking tussen alle medische disciplines (specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten,…) en over de muren van het ziekenhuis heen. Gebruik daarbij de inzichten die vandaag al voortkomen uit de pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieke mensen (bv. de zgn. Integreo-projecten).
2. Ontwikkel een model voor zorg na hospitalisatie. Stimuleer ziekenhuizen om een verantwoordelijke verpleegkundige aan te duiden die dat model toepast door hiervoor een terugbetaalde verpleegkundige prestatie te voorzien. Bijkomend zou het ziekenhuis ook moeten instaan om binnen de twee weken na het ontslag een verpleegkundige aan huis te laten komen om met de patiënt door het ontslagprotocol te gaan en hem hierbij te coachen.
3. Integreer de data over hartfalen. Breng de data van de lokale hartfalenregisters samen, vul ze aan met patiëntgerelateerde gegevens en geef zo clinici, wetenschappers en beleidsmakers de mogelijkheid om de impact van beleid te meten, te evalueren en bij te sturen.

Sensibiliseren is nodig, want 1 op 5 volwassenen loopt een risico om hartfalen te krijgen, maar slechts 1 op 4 weet en begrijpt wat hartfalen is, en 1 op 10 Belgen kan geen enkele risicofactor opnoemen. Daarom bieden vanaf 30 april 24 hartfalencentra diverse activiteiten aan: informatie-, preventie- en sensibiliseringssessies en -stands, conferenties en paneldebatten, films, seminaries, workshops over voeding, bloed- en bloeddruktesten, gepersonaliseerde hartfalentests, patiënten getuigenissen, opendeurdagen in hartfalenklinieken, etc. Deze activiteiten worden door professionele zorgverleners georganiseerd, zoals de teams van de hartfalencentra. Partnerverenigingen zoals ‘Mon Cœur Entre Parenthèses’, de eerste vereniging van patiënten met hartfalen, zijn eveneens van de partij. Het activiteitenprogramma en de gegevens van alle deelnemende centra kan je terugvinden in de bijlage van het persbericht en zijn beschikbaar op de volgende websites: www.hart-falen.be/agenda en BWGHF.be

Journée européenne insuffisance cardiaque

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?