31 mei 2018 | Werelddag zonder Tabak

“Generatie Rookvrij” wil dat geen enkel kind nog begint met roken

95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij op te groeien

Om onze toekomstige jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, roepen tientallen organisaties ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak van 31 mei op om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. Want zien roken, doet roken. Op 28 mei ondertekenden de organisaties een charter, meteen ook het startsein van een grote publiekscampagne met op 31 mei de ludieke actie “Ik blaas liever bellen dan rook”. 95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij op te groeien en 85% geeft aan zich te willen inzetten voor Generatie Rookvrij.

Elke week beginnen in België honderden jongeren te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. De nieuwe beweging “Generatie Rookvrij” wil dat niemand, vanaf 2019 geboren, ooit nog begint met roken. Een aantal pioniergemeenten, kinderboerderijen en ziekenhuizen nemen het voortouw. Als deze beweging verder uitdeint, zal voor de volgende generatie niet roken de nieuwe norm zijn. Dit zal jongeren weerbaarder maken om niet te beginnen met roken.

Wie zit achter Generatie Rookvrij?
Het oorspronkelijke initiatief komt van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, maar kreeg al snel de steun van de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. Ondertussen schaarden zich tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter de oproep. Op 28 mei ondertekenden deze organisaties het charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

De pioniers
Generatie Rookvrij wil verantwoordelijken bij gemeenten, sportclubs, jeugdbewegingen, … warm maken om hun locaties of events rookvrij te maken, ruimer dan wat de wetgever vandaag voorschrijft. Als er nog rookzones worden toegestaan, zouden die uit het zicht van kinderen moeten zijn. Zes gemeenten nemen het voortouw en maken binnenkort op vraag van Kom op tegen Kanker hun speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Vier kinderboerderijen doen hetzelfde met hun domein. Drie ziekenhuizen nemen een voortrekkersrol op. Op de campagnesite staan tips en communicatiematerialen om anderen te helpen deze goede voorbeelden te volgen.

Iedereen, bekend of onbekend, kan helpen
Op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, vinden ludieke acties “Ik blaas liever bellen dan rook” plaats. Verschillende bekende Vlamingen steunen de nieuwe beweging Generatie Rookvrij en zullen bellen blazen samen met kinderen op school. De initiatiefnemers hopen dat vele andere scholen, jeugdbewegingen, sportclubs, enz. in de loop van het jaar dit bellenblaasvoorbeeld zullen volgen. Iedereen kan een bijdrage leveren om het ambitieuze doel van een rookvrije generatie te realiseren: door een affiche op te hangen, door een brief te sturen naar de sportclub van zoon of dochter, door bellen te blazen en dit te posten via social media met #generatierookvrij.
Meer informatie op www.generatierookvrij.be.

De samenleving is er klaar voor
Het succes van soortgelijke acties in o.a. Nederland, maar ook het initiatief van Kruidvat om geen tabaksproducten meer te verkopen in ons land, toont aan dat we als samenleving klaar zijn om deze stap te zetten. Alle ouders, ook veel rokende ouders, willen dat hun kinderen van de sigaret afblijven. Uit een nieuwe bevraging van Stichting tegen Kanker bij 3.500 personen blijkt dat het draagvlak voor Generatie Rookvrij onder de bevolking erg groot is. 95% van de Belgen staat achter het recht van kinderen om rookvrij op te groeien. Niet alleen niet-rokers zijn grote voorstanders van rookvrije omgevingen, ook voor rokers mogen veel plaatsen rookvrij worden. 85% van de Belgen wil zich inzetten voor Generatie Rookvrij en 86% vindt dat in het volgende regeerakkoord hierover afspraken moeten gemaakt worden.

Génération sans tabac

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?