In Memoriam Dr. Luc Missault

Met grote verbazing en droefenis  vernamen we het plots overlijden van Dr. Luc Missault op 22 mei 2020. Velen konden  dit heel droevig bericht haast niet geloven want Dr. Missault zag er altijd goed gezond  uit met een aangenaam glimlachend voorkomen.

Dr. Missault was afgestudeerd als Doctor in genees-heel- en verloskunde  aan de Universiteit Gent in 1986; hij werd opgeleid tot Cardioloog aan het Universitair Ziekenhuis te Gent, dienst hart- en vaatziekten. Tijdens en na zijn opleiding tot Cardioloog liep hij stage in verscheiden befaamde instellingen in Sydney (Australië) en in Johannesburg ( Zuid-Afrika). Heel snel bleek hij aangetrokken tot de echocardiografie die toen in volle expansie verkeerde en de interventionele Cardiologie die toen ook, in samenwerking met de cardiale chirurgie, tot een nieuwe discipline opgroeide.

In het kader van zijn interesse in de echocardiografie werkte hij met al zijn energie, soms overdag maar vooral na de werkuren en nog meer tijdens het week einde, aan een doctoraat  in de biomedische wetenschappen dat hij met brio voorstelde en verdedigde aan het Universitair Ziekenhuis te Gent  in 1993.

Wij werkte als staflid in de dienst Cardiologie te Gent waar hij verantwoordelijk was voor de echocardiografie dat zich  onder zijn impuls tot een echte autonome discipline ontpopte. Zijn rol in de interventionele cardiologie was heel belangrijk niet alleen omdat hij alle technische aspecten grondig beheerste maar ook de brug kon maken tussen de klassieke klinische cardiologie en de cardiochirurgie. Hij bood in die periode ook zijn medewerking aan in de sportcardiologie waarbij hij veel befaamde sportlui leerde kennen die later hun medewerking verleenden bij zijn functie in de Belgische Cardiologische Liga.

Dr. Missault werkte samen met verschillende klinieken in de omgeving Gent zoals het St. Lucas Ziekenhuis . In 1994 werd hij aangezocht door het bekende Hartcentrum van  St. Jan te Brugge dat een heel nauwe samenwerking had met het UZ Gent.  Vanzelfsprekend kon hij in Brugge zijn grote expertise  in echocardiografie en interventionele technieken ten dienste stellen. In de klinische Cardiologie bouwde hij in nauwe samenwerking met de steeds groter wordende  kern van hoog opgeleide Cardiologen aldaar  een flink bezochte  consultatie op die in de gehele omgeving door vele patiënten  en hun artsen bijzonder geapprecieerd werd. In dit kader werkte hij actief mee aan de internationaal heel bekende OvA studie die de grote prognostische waarde van de ambulante bloeddruk bij hypertensie aantoonde; hij was hierbij medeauteur van de publicatie in de New England of Medecine, tijdschrift met de grootste impact factor in de internationale geneeskunde.

De reputatie van Luc Missault groeide van dan af op tot een heel hoog  niveau zodat hij door vele nationale maar zeker ook internationale instellingen en Verenigingen aangesproken werd voor samenwerking, advies en  leiding. Hij werd voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Cardiologie, coördinator en secretaris van de Werk Groep over hartfalen van de Belgische Vereniging voor Cardiologie.

In 2009 werd hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Belgische Cardiologische Liga, een heel actieve vereniging die tot het einde al zijn interesse en sympathie kon meedragen. Hij had aldus een kijk en grote inspraak in de  wetenschappelijke Projecten die de Liga zou ondersteunen; in die functie had hij talrijke contacten met vele Cardiologische diensten van het land. Hij was ook bijzonder geïnteresseerd  aan de rol van de Cardiologische Liga die informatie aan patiënten en de bevolking in het algemeen in de kijker stelt met de klemtoon op de grote rol van  preventie. Talrijke documenten en brochures werden er ontwikkeld onder zijn impuls, opgesteld in goed begrijpelijke taal  die vaak ook nog vandaag ter beschikking liggen ten behoeve van de bevolking.

Dr. Missault gaf heel veel voordrachten in binnen- en buitenland. Hij had immers de gave en de techniek om een zelfs moeilijke materie op heel klare wijze voor te stellen; zijn voordrachten waren steeds heel keurig  voorbereid en hadden onmiddellijke impact op de praktijk van de aanwezige artsen ; zij waren ook heel nuttig en informatief voor patiënten. In dit kader organiseerde hij jaarlijks voor de Liga de grote vergadering voor huisartsen te Brussel , die heel druk bijgewoond werd door vaak   honderden artsen. Hij nam vaak deel aan groepsreizen, te land of op zee, waarna de teksten van zijn voordrachten in “Tempo Medical “ gepubliceerd werden.

Hij gaf ook al zijn medewerking aan de “week van het Hart” die door de Belgische Cardiologische Liga elk jaar georganiseerd wordt; die week worden  dank zij grote participatie van de pers,  de belangrijkste boodschappen voor het grote publiek in het licht gesteld .

Merkwaardig: hoe groot-zijn interesse ook was  om boodschappen “voor elke dag” aan patiënten en hun artsen te verstrekken, toch participeerde hij heel actief aan heel gespecialiseerde voorstellingen  zoals demonstratie van zijn interventionele technieken zoals bij complexe coronaire stenting, sluiten van open foramen ovale, gebruik van intracardiale echografie en klep vervanging.

Het succes van Dr. Missault was niet alleen gebonden aan zijn hoge expertise in  de Cardiologie maar zeker ook aan zijn aantrekkelijke persoonlijkheid. Hij bleef er jong en fris uitzien, steeds vriendelijk glimlachend. Hij was uiterst correct tegenover elkeen en zeker ook voor zijn opleiders en collega’s met wie hij geheel zijn leven een blijvende stevige band bewaard had. Hij hield van Cultuur, in het bijzonder muziek; voor een concert met zijn geprefereerde zanger of zangeres, zocht hij een collega op die hem op de administratieve vergadering van dezelfde avond zou vervangen.

Wij zullen Dr. Luc Missault herinneren als een arts met een heel  fijne persoonlijkheid, heel gevoelig aan de problemen van de patiënten. Hij hield heel veel van de Belgische Cardiologische Liga van de welke hij Gedelegeerd Administrateur werd met een grote inbreng in het regelmatig verschijnend tijdschrift (“Hart en Slagaders”) voor patiënten en artsen.

Wij zullen Dr. Missault echt missen en zijn boodschappen voor de Cardiologische Geneeskunde in de geest houden.

Vaarwel  beste Luc: onze heel oprechte dank voor alles: wij zullen U niet vergeten.

Ere Professor Dr. Denis L. Clement
Oud-Diensthoofd dienst Hart- en Bloedvaten , UZ Gent.
Oud-Decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Luc Missault

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?