Nous soutenir | STEUN DE LIGA​

Confirmation de paiement / Betalingsbewijs

C’est en grande partie grâce à vous que la Ligue Cardiologique Belge lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis 54 ans.

De tout cœur, MERCI !

Het is grotendeels dankzij u dat de Belgische Cardiologische Liga al 54 jaar strijdt tegen hart- en vaatziekten.

HARTELIJK DANK!

Unable to locate payment record.