Jaarlijks medisch congres van de Belgische Cardiologische Liga en de Belgian Society of Atherosclerosis. Met accreditering.

In haar doel om hart- en vaatziekten in België te voorkomen en te verminderen, richt de Belgische Cardiologische Liga zich tot artsen. Dit jaar werkt de Cardiologische Liga samen met de Belgische Atherosclerosis Vereniging om te praten over Hart en Lipiden: nieuwe richtlijnen, nieuwe behandelingen, hoe maakt u keuzes in praktijk?

Programma

Waarom en hoe cardiovascular risico evaluatie en – stratificatie in België?

Huidige dyslipidemie doelstellingen: statine en ezetimibe behandeling situatie?

De dagelijkse praktijk: hoe moet ik keuzes maken?

Hoe pakt u hoge triglyceriden aan? Hoe zit het met LPa?

Speakers

Prof. Dr. Guy de Backer

Dr. Ian Buysschaert

Prof. Dr. Ann Mertens

Dit evenement is alleen voor artsen.
Zaterdag 15 october 2022, 8u30-13u30
ProvincieHuis Leuven
Provincieplein 1
3010 Leuven

Registratie​

U bent uitgenodigd door