30 april tot 12 mei 2018 | Europese hartfalendagen


Europese Hartfalendagen van 30 april tot 12 mei 2018
Elke dag krijgen meer dan 45 mensen te horen dat ze aan hartfalen lijden, en het aantal blijft stijgen.

Agenda

Meer dan 16.500 Belgen zullen dit jaar te horen krijgen dat ze aan hartfalen lijden; dat zijn meer dan 45 personen per dag . Werkgroepen en patiëntenverenigingen zijn bezorgd: door tekortkomingen in de bestaande terugbetalingen kunnen 230.000 patiënten niet meer behandeld worden volgens de Europese aanbevelingen . Daarom organiseren 24 Belgische ziekenhuizen, tijdens de Europese Hartfalendagen van 30 april tot 12 mei 2018, voor het 9de jaar op rij activiteiten om Belgen te sensibiliseren rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen.

Tot 400.000 patiënten tegen 2040

Hartfalen, wordt de nieuwe ‘kanker van de cardiologie’ genoemd. Het is een chronische progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart niet genoeg bloed naar de organen kan pompen. Door besparingen op het aantal beschikbare middelen, het niet terugbetalen van onderzoeken en technieken, en de vermindering van verpleegkundigen in hartfalencentra, vormt de aandoening een bedreiging voor het gezondheidszorgsysteem in België. De Belgische Werkgroep over Hartfalen (BWGHF), de Belgische Cardiologische Liga en patiëntenvereniging ‘Mon Cœur Entre Parenthèses’ trekken dan ook aan de alarmbel: Als de Europese aanbevelingen voor hartfalen in België niet worden toegepast, riskeren we een verdubbeling van het aantal patiënten tegen 2040 .

Een hoger sterftecijfer dan bij de meeste kankers

10.000 Belgen ondertekenden reeds het Charter voor patiënten met hartfalen, maar nog steeds worden hier niet alle Europese aanbevelingen toegepast, en dat in tegenstelling tot onze buurlanden. Een toepassing ervan en dus een betere opvolging en zorgoverdracht , zou niet enkel veel levens redden, het zou ook de kosten van deze aandoening sterk verminderen. Jaarlijks kosten de ziekenhuisopnames voor hartfalen 152 miljoen euro. Dit is een verdubbeling op 10 jaar tijd en vertegenwoordigt 2 tot 3% van de totale gezondheidskosten. Zonder nationaal plan kan hartfalen de belangrijkste cardiovasculaire doodsoorzaak in België worden. De sterftecijfers zijn nu al hoog en zijn vergelijkbaar en zelfs hoger dan bij de meeste kankers.

Dr. Freddy Van de Casseye, General Manager van de Belgische Cardiologische Liga: “Met een betere kennis en bewustwording bij de bevolking en de patiënten, en een verbeterde multidisciplinaire zorg, kunnen we voorkomen dat hartfalen zoveel slachtoffers maakt in ons land. Sensibiliseren, voorkomen en ontdekken in samenwerking met patiëntenorganisaties en gespecialiseerde centra zijn de sleutelfactoren voor succes.”

De oplossing

De oplossing om het aantal ziekenhuis(her)opnames en het sterftecijfer te doen dalen bestaat erin patiënten en hun gezin meer te betrekken bij de symptomen, het ziektebeeld en de behandeling. Ook is het belangrijk regelmatige controles aan te moedigen na een ziekenhuisopname, en de samenwerking met huisartsen en hartfalencentra te versterken. Ook meer gespecialiseerde verpleegkundigen maken een groot verschil. In Nederland biedt 99% van de programma’s nazorg door een gespecialiseerde verpleegkundige. En een studie uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat de ondersteuning van deze verpleegkundigen de ziekenhuisopnames doet afnemen met 35%.

De ziekte trof ook Michel Enckels, voorzitter van de vereniging ‘Mon Coeur Entre Parenthèses’; de eerste vereniging van patiënten met hartfalen: “Hartfalen is voor mij een miskende en geniepige ziekte, zwaar en slopend. Ze kwam in 2008 aan het licht door een progressieve fysieke en mentale aftakeling. Ten gevolge van de ziekte onderging ik een dubbele hart- en niertransplantatie. Ik heb het geluk dat ik deze ingrepen kon ondergaan, velen hebben dit geluk niet en sterven nog voor een duidelijke diagnose wordt gesteld. Meer vroegtijdige ontdekkingen zouden veel sociale en humanitaire drama’s helpen vermijden.”

De Europese sensibiliseringsdagen en de 24 deelnemende hartfalencentra

Sensibiliseren is nodig, want 1 op 5 volwassenen loopt een risico om hartfalen te krijgen, maar slechts 1 op 4 weet en begrijpt wat hartfalen is, en 1 op 10 Belgen kan geen enkele risicofactor opnoemen. Daarom bieden vanaf 30 april 24 hartfalencentra diverse activiteiten aan: informatie-, preventie- en sensibiliseringssessies en -stands, conferenties en paneldebatten, films, seminaries, workshops over voeding, bloed- en bloeddruktesten, gepersonaliseerde hartfalentests, patiënten getuigenissen, opendeurdagen in hartfalenklinieken, etc. Deze activiteiten worden door professionele zorgverleners georganiseerd, zoals de teams van de hartfalencentra. Partnerverenigingen zoals ‘Mon Cœur Entre Parenthèses’, de eerste vereniging van patiënten met hartfalen, zijn eveneens van de partij. Het activiteitenprogramma en de gegevens van alle deelnemende centra kan je terugvinden in de bijlage van het persbericht en zijn beschikbaar op de volgende websites: www.hart-falen.be/agenda en BWGHF.be

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?