Belgische Cardiologische Liga

Doe een gift

Uw gift kan een leven redden

De Belgische Cardiologische Liga wordt door de staat niet gesubsidieerd. Alleen dankzij gulle giften en legaten van het gewone publiek en van sponsors kunnen wij onze acties sedert meer dan 50 jaar tot een goed einde brengen.

Giften online

Indien uw bijdrage op jaarbasis minimum 40€ bedraagt, kunt u tot  45% van uw gift terugvorderen via uw belastingaangifte.

 

Vul het onderstaande formulier in:

Belgische Cardiologische Liga


Onze website is 100% veilig. Alle bankinformatie om de betaling te verwerken is volkomen veilig. Ze worden niet opgeslagen op onze computersystemen.
Dankzij de SSL-codering van uw bankgegevens bent u verzekerd van de betrouwbaarheid van uw transacties op internet. Controleer voor alle zekerheid of de ruimte veilig is en of de URL van de Belgische Cardiologische Liga begint met “https”.

Onze dienst voor giften staat ter beschikking voor eventuele vragen op het nummer 02 649 85 37 of via email info@liguecardioliga.be

Giften via doorlopende opdracht

De eenvoudigste manier om de Liga regelmatig te steunen is een gift door middel van een doorlopende opdracht. Het volstaat het opdrachtformulier voor een doorlopende opdracht in te vullen, te ondertekenen en aan uw bank te bezorgen.
U kunt uiteraard op elk ogenblik zelf beslissen om uw doorlopende opdracht stop te zetten.
Een seintje aan uw bank volstaat. De Liga dankt u van harte.

Giften via overschrijving

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. In dat geval ontvang je van ons een fiscaal attest. Uw gift is dus ook voordelig voor u.

Stort uw gift voor de Belgische Cardiologische Liga uitsluitend op het rekeningnummer :

Belgische Cardiologische Liga
BE80 0010 6651 3077
BIC : GEBA BE BB

De Liga dankt u van harte !

Onze acties hebben uw giften nodig voor:

  • Nationale primaire preventiecampagnes, gratis informatie voor alle Belgen – Bij de Cardio Liga geloven we dat iedereen het recht heeft om te begrijpen hoe zijn of haar lichaam werkt, wat het sterker en wat het zwakker maakt. Ondanks onze goede ontwikkelde gezondheids- en onderwijssystemen wordt sommige essentiële informatie nog steeds niet door alle Belgen begrepen. Het is onze taak om deze wetenschappelijke informatie verstaanbaar en voor iedereen toegankelijk te maken.
  • Gerichte campagnes – Of het nu gaat via bedrijven, scholen, sociale netwerken, de pers of andere wegen, we brengen specifieke boodschappen naar groepen mensen toe die deze moeten horen. Zo proberen we bijvoorbeeld kinderen goede eetgewoontes aan te leren, werknemers die vaak de hele dag zitten te laten bewegen, vrouwen uit te leggen dat symptomen van een hartaanval bij hen anders kunnen zijn dan deze die we kennen bij mannen.
  • Concrete acties om slechte gewoontes af te leren – Door de jaren heen heeft de Cardio Liga meerdere ontmoetingen georganiseerd met het publiek. Sinds de oprichting van de Liga 50 jaar geleden, werden reeds duizenden Belgen onderzocht op verschillende cardiovasculaire risicofactoren. Sinds kort ontmoeten wij jullie ook digitaal via onze sociale media en via onze REANIM-app met als doel levens te redden.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)De Belgische Cardiologische Liga onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

DonorinfoOnze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be

Hartelijk BEDANKT

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?