Revalidatie

réadaptation cardiaque

En daarna? hartrevalidatie !!!

Lang vervlogen is de tijd waarin een patiënt die een hartinfarct had overleefd, na een wekenlange bedlegerigheid voor de rest van zijn leven als een invalide werd beschouwd.

Tegenwoordig wordt de patiënt in het ziekenhuis onmiddellijk gevolgd door een revalidatieteam (cardioloog, kinesitherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtiste en ergotherapeut). Het doel is de patiënt zo snel mogelijk opnieuw te laten genieten van de beste fysieke, psychologische en sociale facetten van het leven.

Weer thuis heeft de patiënt er alle belang bij, deel te nemen aan een “hartrevalidatieprogramma”, dat als belangrijkste onderdeel 3 tot 5 keer per week, onder medisch toezicht, lichaamsbeweging omvat; daarnaast behelst zo’n programma advies inzake voeding, manieren om stress te verminderen, bestrijding van risicofactoren, herneming van beroeps- en vrijetijdsactiviteiten. Na een beginperiode die verloopt onder toezicht van kinesitherapeuten, kunnen de patiënten een regelmatig oefenprogramma voortzetten of zich inschrijven in een hartclub onder medisch toezicht. Veel patiënten geraken daardoor in een veel betere fysieke en mentale conditie dan vóór hun hartinfarct.

Het doel van deze revalidatie is dus dat degene die een hartinfarct achter de rug heeft, opnieuw kan genieten van alle facetten van het leven – niet alleen van socio-professionele maar ook van familiale en seksuele activiteiten.


Voor meer informatie omtrent hartrevalidatie, klik hier.