Vereniging | OveRRslag

by

OveRRslag : eerste Belgische patiëntenorganisatie voor mensen met de hartritmestoornis VKF

Per dag krijgen 50 Belgen een beroerte… dat is één per half uur. Meer dan één derde van deze herseninfarcten is het gevolg van een hartritmestoornis, namelijk VKF. Deze beroertes kunnen voorkomen worden indien men VKF tijdig ontdekt. Vanaf 40 jaar krijgt 1 op 4 mensen te maken met VKF. Een groot deel van de VKF-patiënten voelt zijn hartritmestoornis echter niet.

OveRRslag is de eerste Belgische patiëntenorganisatie voor VKF en wil hierover bewustmaking creëren. Door informatie, actie en preventie kunnen we onnodige beroertes vermijden, ritmestoornissen adequaat behandelen en de sociale en economische impact van VKF verkleinen. Deze VZW werd opgericht door Dr. Bruno Schwagten, cardioloog-electrofysioloog in het Hartcentrum ZNA Antwerpen en het dagelijkse management gebeurt door zijn echtgenote Ysabel Schoenmaeckers. Om de VZW het juiste ritme te laten volgen doen we ook beroep op onze ambassadeur Paul Ambach!

VKF is een stoornis van het hartritme, waarbij het hart snel en onregelmatig klopt. Hierdoor stroomt het bloed trager door de voorkamers. Dit veroorzaakt mogelijk klonters in het bloed. Als deze klonters loskomen en naar de hersenen schieten, ontstaat er een beroerte (ook wel herseninfarct, hersentrombose of CVA genoemd).
Eén vijfde van de mensen met VKF vertoont slechts weinig of atypische klachten waardoor geen medische hulp gezocht wordt en het eerste symptoom een beroerte met permanente schade kan zijn. Dit ernstig gevolg kan voorkomen worden door tijdig bloedverdunnende medicatie op te starten.
De overige mensen die hun VKF wel voelen, hebben een duidelijk verminderde levenskwaliteit, maar vaak wordt de diagnose te laat gesteld. Dat is jammer: indien kostbare tijd verloren gaat vooraleer een behandeling wordt gestart, leidt dat tot onherstelbare schade aan het hart of een beroerte. VKF is goed te behandelen met medicatie of ingreep via de lies (ablatie), indien het tijdig opgespoord wordt.

Met dit soort van ingrepen behandelen we alleen al in het Hartcentrum ZNA Antwerpen jaarlijks meer dan 1200 patiënten met hartritmestoornissen. Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het cruciaal dat dit soort ingreep wordt uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum en door een ervaren team. Om de kansen op succesvolle behandeling te maximaliseren, dient de ingreep te gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte. Op deze manier betekent de ingreep ook een kostenbesparing voor de maatschappij zowel sociaal als economisch.
OveRRslag wil daarom bewustmaking creëren rondom VKF. De patiëntenorganisatie wenst de kennis van het grote publiek over oorzaken, diagnose en behandeling van VKF te vergroten. Op de website www.overrslag.be vindt men correcte, duidelijke en actuele info over VKF. Ook het verenigen van VKF-patiënten op evenementen is één van de doelstellingen.

Ander nieuws