Hartinfarct

Een hartinfarct is een van de ergste uitingen van coronaire insufficiëntie. Een deel van de hartspier sterft erdoor af. Meestal houdt een hartinfarct verband met veranderingen van het vezelkapsel dat de atheroomplaques afdekt. Die veranderingen gaan gepaard met een ontsteking, die het barsten en breken van het kapsel in de hand werkt. Het vet in de plaque komt daardoor in contact met het bloed, wat binnen het bloedvat een stollingsproces op gang brengt zodat een klonter ontstaat die verderop, in een nauwer gedeelte van de kransslagader, klem kan geraken en daardoor de bloeddoorvoer verhindert. Die blokkering van de bloedtoevoer leidt tot het afsterven van het gedeelte van het hart dat normaal door de verstopte slagader werd gevoed.
Vorming van een hartinfarct
Vorming van een hartinfarct

De klinische uitingen van een infarct zijn in wezen dezelfde als die van angina pectoris: benauwende, knellende of ‘zware’ pijn in de borstkas, die kan uitstralen naar de hals, de kaak of de armen en dan vooral de linkerarm; hij kan gepaard gaan met ademhalingsmoeilijkheden, algemene onpasselijkheid, misselijkheid, transpiratie.
Vaak hoort men zeggen dat een infarct van angina pectoris verschilt door de brutale, ergere pijn die in veel gevallen gepaard gaat met een gevoel van dreigend overlijden en die niet verdwijnt met trinitrine.
Dat is misschien waar, maar in de praktijk heeft men daar niets aan. In de eerste plaats omdat de brutale en/of ergere pijn slechts in een minderheid van de gevallen voorkomt, maar ook omdat men de hevigheid van de pijn en het effect van trinitrine alleen kan beoordelen als men reeds angina pectoris heeft gehad – en dat is absoluut niet altijd het geval. In heel wat gevallen kan een infarct de eerste en soms helaas meteen ook de laatste uiting zijn van een coronaire insufficiëntie waar men tot dan toe niets van had gemerkt.

De les daaruit is eenvoudig: bij pijn in de borstkas, vooral als hij gepaard gaat met één of meer andere tekenen, moet men altijd de 112 bellen. Elk uitstel is tijdverlies als het inderdaad om een hartinfarct gaat, elke seconde die voorbijgaat betekent weer een stukje hartspier meer dat afsterft. Wanneer de vernietigde zone erg groot is, kan de getroffene ogenblikkelijk overlijden.
Het herhaaldelijk optreden van kleine infarcten is een belangrijke oorzaak van chronische hartinsufficiëntie.

Voor meer informatie, surf naar onze site over hartinfarct.