Hoofdactiviteiten

Informatie en preventie bij het grote publiek

 • De jaarlijkse Week van het Hart, in de tweede helft van september
 • Gratis informatiebrochures
 • Sensibiliseringscampagnes in samenwerking met het medisch corps
 • Sensibiliseringsevenementen
 • Website
 • Samenwerking met expertengroepen zoals het Belgisch Hypertensie Comité, VRGT, Belgian Lipid Club, Behra
 • Magazine « Hart & Slagaders » (4 x/jaar)

Informatie, contactpunt en preventie bij hartpatiënten

 • Informatiecampagnes
 • Samenwerking met 70 patiëntenverenigingen (coronary clubs) en revalidatiecentra
 • Symposia/workshops

Informatie, sensibilisering en contactpunt bij de artsen

 • Sensibiliserings- en screeningcampagnes van hart- en vaatziekten
 • Jaarlijks congres voor huisartsen
 • Verspreiding van preventierichtlijnen
 • Seminaries rond voeding voor huisartsen
 • E-newsletter « Hart & Slagaders » (4 x/jaar), verspreid bij huisartsen, cardiologen en internisten
 

Organisatie

Het bestuur van de Liga wordt toevertrouwd aan een Raad van bestuur (Voorzitter Prof. Dr. A. De Wever), een Directiecomité (Afgevaardigd bestuurder Dr L. Missault) en de Directie (Algemeen directeur Dr. F. Van de Casseye). Alle wetenschappelijke en medische informatie wordt goedgekeurd door een Wetenschappelijke Raad (Voorzitter Dr. Luc Missault, AZ Sint-Jan Brugge), waarin alle Belgische universiteiten en vertegenwoordigers van huisartsen vertegenwoordigd zijn.

European Heart Network

De Belgische Cardiologische Liga maakt deel uit van European Heart Network, een Europees netwerk voor cardiovasculaire preventie.

 

World Heart Fed

De Belgische Cardiologische Liga is eveneens lid van de Wereld Hart Federatie.

 

Lijst van de leden van de wetenschappelijke raad van de Belgische Cardiologische Liga

   • Dr. Luc Missault (AZ Sint-Jan Brugge), voorzitter
   • Dr. M. De Pauw / Prof. Dr. E. Rietzschel (UGent)
   • Prof. Dr. L. Piérard (ULg)
   • Prof. Dr. J.L. Vandenbossche (ULB)
   • Dr. T. Vanassche (KUL)
   • Prof. Dr. D. Schoors (VUB)
   • Prof. Dr. Bharati Shivalkar (UA)
   • Dr. G. Van Camp (OLV Aalst)
   • Prof. Dr. P. Chenu (UCL)
   • Dr. Patrick Lovens / Dr. J. Vanderstraeten (SSMG)
   • Dr. Jos De Smedt (Domus Medica)