Hartclubs

sporten

Ik heb een hartinfarct gehad, wat voor sport mag ik nog beoefenen ?

Na een hartincident van enige omvang, zoals een myocardinfarct, blijft lichaamsbeweging toegelaten en zelfs aanbevolen aangezien ze ook een rol speelt om het gevaar voor recidief of verwikkelingen te verkleinen. Men noemt dat “secundaire preventie”.

Lichaamsbeweging maakt deel uit van de hartrevalidatie binnen de 6 maanden na een myocardinfarct. De beste aanpak is deelnemen aan de sessies die worden georganiseerd in een door het RIZIV erkend centrum voor hartrevalidatie en onder toezicht staat van een medische equipe en kinesitherapeuten. Verscheidene onderzoeken hebben een vermindering van de cardiovasculaire mortaliteit aangetoond van 20 à 25%.

Na de hartrevalidatieperiode blijft het aanbevolen door te gaan met lichaamsbeweging, eventueel door mee te doen aan de activiteiten van de hartpatiëntenverenigingen waar lichaamsbeweging gestimuleerd wordt zonder competitie- of prestatiedwang. De sessies worden begeleid door een team van gespecialiseerde monitoren en staan onder medisch toezicht van een cardioloog of arts. De oefenprogramma’s zijn opgevat als een verlengstuk op de revalidatie die je in het ziekenhuis kreeg.