Doctoranytime

In 2016 aangekomen in België, Doctoranytime heeft de ambitie om de toegang tot verzorging in België te vereenvoudigen. Het is vandaag het referentieplatform voor patiënten die op zoek zijn naar medische informatie en een afspraak met een gezondheidsexpert. Het doel is ook om het beheer van de afspraken te vereenvoudigen met dank aan een numerieke agenda eveneens tal van hulpmiddelen om hun dagelijkse leven te verbeteren en hun online zichtbaarheid te controleren.

Stap voor stap voor de Liga! Samen gaan we de uitdaging aan”. Hiermee dagen we alle Belgen uit om samen tijdens de maand oktober 50 miljoen stappen te zetten.

Het volstaat immers om 30 minuten per dag te wandelen om het risico op een hartaanval met 20% te verminderen. Hoe deelnemen? Tel uw stappen gedurende 1 maand en deel uw avonturen op onze Facebook-pagina. De 50 Belgen die de meeste stappen zetten

Zeg nee tegen een zittend leven op het werk

Net zoals in de meeste industrielanden zijn ook in België hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Met een aandeel van 45% in het algemene sterftecijfer gaat het om een van de grootste uitdagingen op het vlak van de volksgezondheid. Jaarlijks overlijden 31.000 mensen aan een cardiocerebrovasculaire aandoening. Dat komt overeen met een honderdtal mensen per dag, of meer dan vier per uur! Hart-

OveRRslag : eerste Belgische patiëntenorganisatie voor mensen met de hartritmestoornis VKF

Per dag krijgen 50 Belgen een beroerte… dat is één per half uur. Meer dan één derde van deze herseninfarcten is het gevolg van een hartritmestoornis, namelijk VKF. Deze beroertes kunnen voorkomen worden indien men VKF tijdig ontdekt. Vanaf 40 jaar krijgt 1 op 4 mensen te maken met VKF. Een groot deel van de VKF-patiënten voelt zijn hartritmestoornis echter niet.

Generatie Rookvrij” wil dat geen enkel kind nog begint met roken

95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij op te groeien Om onze toekomstige jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, roepen tientallen organisaties ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak van 31 mei op om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. Want zien roken, doet roken. Op 28 mei ondertekenden de organisaties een

Hartekinderen vzw wil de ouders, kinderen, jongvolwassenen ondersteunen in hun zoeken naar antwoorden over leven met een aangeboren hartafwijking, in aanvulling op de medische en psychologische begeleiding vanuit de ziekenhuizen.

Ook de kinderen, adolescenten en volwassenen zelf gaan zich vragen stellen, vooral als ze ten opzichte van hun vrienden beperkingen ondervinden en als ze beslissingen moeten nemen over hun toekomst. Volwassenen met een aangeboren hartafwijkingen, al dan niet met een gezin, hebben dan

Wereld Hypertensie Dag: In België hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen (1) last van een hoge bloeddruk. Bij ongeveer de helft van de patiënten is de aandoening nog niet gediagnosticeerd (2), wat het enorme belang aantoont om de bloeddruk te meten

Jonathan Kubben Quiñonez (Mom, I’m fine) vraagt zijn mama om hem gerust te stellen en stimuleert in één klap andere jongvolwassenen om er bij hun ouders op aan te dringen ook hun bloeddruk

Week van het Hart 2017

Nooit te vroeg voor mijn hart ! De Week van het Hart plaatst de preventie van hart- en vaatziekten bij jongeren in de kijker met de slogan “Nooit te vroeg voor mijn hart!”. Deze 38e editie start met de Dag van Familiale Hypercholesterolemie op 24 september en sluit af met de Wereld Hart Dag op 29 september 2017. Adolescenten en jongvolwassenen lopen op termijn evenveel risico om hart-

31 mei: Werelddag Zonder Tabak gaat voor duurzame ontwikkeling

Elk jaar op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Dit jaar focust de Wereldgezondheidsorganisatie op de negatieve impact die tabak wereldwijd heeft op de ontwikkeling (van armoede), de gezondheid en het milieu. De WHO roept alle landen op om prioriteit te geven aan tabakscontrole, omdat deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De oproep van de WHO is niet alleen gericht aan

Corda 14/04/2017 – 25 jarig bestaan van CORDA ASZ Aalst

Europese Hartfalendagen van 30 april tot 12 mei 2018 Elke dag krijgen meer dan 45 mensen te horen dat ze aan hartfalen lijden, en het aantal blijft stijgen.

Agenda Meer dan 16.500 Belgen zullen dit jaar te horen krijgen dat ze aan hartfalen lijden; dat zijn meer dan 45 personen per dag . Werkgroepen en patiëntenverenigingen zijn bezorgd: door tekortkomingen in de bestaande terugbetalingen kunnen 230.000

De Belgische Cardiologische Liga wilde alles op een rijtje zetten over vetten en hun rol bij hart- en vaataandoeningen. Momenteel zijn de berichten daarover vaak onsamenhangend en zelfs in tegenspraak met elkaar of moeilijk te begrijpen voor het grote publiek, terwijl dat publiek juist over begrijpelijke informatie hoort te beschikken om keuzes te kunnen maken die een onweerlegbare impact hebben op de gezondheid van hart en bloedvaten. Dit is de lijst met vragen waarop wij

> Toutes nos actualités

Cholesterol Boek Cholesterol. Iedereen kent het begrip maar weinigen kunnen zeggen wat het precies is. Of hoe nefast een hoge cholesterol is voor je hart. In de media verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond de gevaren van cholesterol en de weldaden van gezonder leven en eten, maar hoeveel waarde kun je

Vlaming zit te veel uren neer om gezond te zijn

Vlaming zit te veel uren neer om gezond te zijn

De Vlaming zit gemiddeld bijna negen uur per dag op een stoel, zetel of bank. Dat is veel te veel en het verhoogt zelfs de kans op kanker. Het Vlaams

Ex-rokers zijn niet te stoppen’: registreer u voor de nieuwe, verbeterde iCoach en ga vandaag nog uw persoonlijke uitdaging aan!

Journée d'information

  • Eén derde van de ruim 15.686 Belgen die zich tijdens de vorige campagnes registreerden voor de iCoach stopten dankzij deze gratis digitale gezondheidscoach na drie maanden met roken. De herwerkte versie van de online, mobiele tool biedt