Wereld Diabetes Dag

Meer dan 1 op 3 vrouwen met zwangerschapsdiabetes – een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerwaarden tijdens de zwangerschap – ontwikkelt binnen 6 jaar prediabetes of diabetes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Diabetes Liga vzw, de belangenvereniging voor mensen met diabetes. In opdracht van de Vlaamse Overheid volgt de organisatie inmiddels meer dan 8000 vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Het project ‘Zoet Zwanger’ heeft als doel deze vrouwen bewust te

Week van het Hart 2017

Nooit te vroeg voor mijn hart ! De Week van het Hart plaatst de preventie van hart- en vaatziekten bij jongeren in de kijker met de slogan “Nooit te vroeg voor mijn hart!”. Deze 38e editie start met de Dag van Familiale Hypercholesterolemie op 24 september en sluit af met de Wereld Hart Dag op 29 september 2017. Adolescenten en jongvolwassenen lopen op termijn evenveel risico om hart-

31 mei: Werelddag Zonder Tabak gaat voor duurzame ontwikkeling

Elk jaar op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Dit jaar focust de Wereldgezondheidsorganisatie op de negatieve impact die tabak wereldwijd heeft op de ontwikkeling (van armoede), de gezondheid en het milieu. De WHO roept alle landen op om prioriteit te geven aan tabakscontrole, omdat deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De oproep van de WHO is niet alleen gericht aan

Corda 14/04/2017 – 25 jarig bestaan van CORDA ASZ Aalst

De Belgische Cardiologische Liga wilde alles op een rijtje zetten over vetten en hun rol bij hart- en vaataandoeningen. Momenteel zijn de berichten daarover vaak onsamenhangend en zelfs in tegenspraak met elkaar of moeilijk te begrijpen voor het grote publiek, terwijl dat publiek juist over begrijpelijke informatie hoort te beschikken om keuzes te kunnen maken die een onweerlegbare impact hebben op de gezondheid van hart en bloedvaten. Dit is de lijst met vragen waarop wij

> Toutes nos actualités

Cholesterol Boek Cholesterol. Iedereen kent het begrip maar weinigen kunnen zeggen wat het precies is. Of hoe nefast een hoge cholesterol is voor je hart. In de media verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond de gevaren van cholesterol en de weldaden van gezonder leven en eten, maar hoeveel waarde kun je

Vlaming zit te veel uren neer om gezond te zijn

Vlaming zit te veel uren neer om gezond te zijn

De Vlaming zit gemiddeld bijna negen uur per dag op een stoel, zetel of bank. Dat is veel te veel en het verhoogt zelfs de kans op kanker. Het Vlaams

Ex-rokers zijn niet te stoppen’: registreer u voor de nieuwe, verbeterde iCoach en ga vandaag nog uw persoonlijke uitdaging aan!

Journée d'information

  • Eén derde van de ruim 15.686 Belgen die zich tijdens de vorige campagnes registreerden voor de iCoach stopten dankzij deze gratis digitale gezondheidscoach na drie maanden met roken. De herwerkte versie van de online, mobiele tool biedt

BEL 112 • Zorg voor een veilige omgeving • Kijk of het slachtoffer reageert • Roep om hulp • Kantel het hoofd achterover, til de kin omhoog en controleer de ademhaling • Als het slachtoffer niet normaal ademt, dan is reanimatie noodzakelijk • Bel 112 en vraag om een ambulance. Zeg dat het om een reanimatie gaat • Vraag een omstander een Automatische Externe Defibrillator (AED) te halen HARTMASSAGE • Plaats de hiel

Omdat:

  • u hartfalen meer dan 200.000 Belgen treft
  • u er elk jaar 15.000 nieuwe gevallen worden vastgesteld
  • u per dag bijna 40 mensen de diagnose hartfalen krijgen

maar vooral omdat hartfalen zwaar weegt op de levenskwaliteit van de patiënten, meestal nooit volledig geneest. Hierbij vragen we om de beste aanpak voor screening, diagnose, behandeling en ondersteuning van hartfalenzorg te bekomen en verder te verbeteren. 2014