6 tot 12 mei 2019 | Europese Hartfalendagen

by

1 op 5 Belgen loopt risico op hartfalen

Betere coördinatie zorg hartfalen nodig

Eén Belg op de vijf loopt het risico om gedurende zijn of haar leven hartfalen te ontwikkelen. Vandaag treft de ziekte al 250.000 Belgen, een aantal dat door de vergrijzing kan verdubbelen tegen 2040. Toch is de gezondheidszorg onvoldoende voorbereid om hartfalen optimaal te ondervangen en zo, onder andere, overbodige heropnames in het ziekenhuis te vermijden. Cardiologen van de Belgian Working Group for Heart Failure pleiten voor een gecoördineerde aanpak als blauwdruk voor onze toekomstige gezondheidszorg, die daarenboven een besparing zou kunnen betekenen voor de overheid.

Betere coördinatie positief voor patiënt en overheid
Concreet doet de BWGHF drie voorstellen:

1. Ontwikkel een strategische visie op hartfalen, gebaseerd op samenwerking tussen alle medische disciplines (specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten,…) en over de muren van het ziekenhuis heen. Gebruik daarbij de inzichten die vandaag al voortkomen uit de pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieke mensen (bv. de zgn. Integreo-projecten).
2. Ontwikkel een model voor zorg na hospitalisatie. Stimuleer ziekenhuizen om een verantwoordelijke verpleegkundige aan te duiden die dat model toepast door hiervoor een terugbetaalde verpleegkundige prestatie te voorzien. Bijkomend zou het ziekenhuis ook moeten instaan om binnen de twee weken na het ontslag een verpleegkundige aan huis te laten komen om met de patiënt door het ontslagprotocol te gaan en hem hierbij te coachen.
3. Integreer de data over hartfalen. Breng de data van de lokale hartfalenregisters samen, vul ze aan met patiëntgerelateerde gegevens en geef zo clinici, wetenschappers en beleidsmakers de mogelijkheid om de impact van beleid te meten, te evalueren en bij te sturen.

Sensibiliseren is nodig, want 1 op 5 volwassenen loopt een risico om hartfalen te krijgen, maar slechts 1 op 4 weet en begrijpt wat hartfalen is, en 1 op 10 Belgen kan geen enkele risicofactor opnoemen. Daarom bieden vanaf 30 april 24 hartfalencentra diverse activiteiten aan: informatie-, preventie- en sensibiliseringssessies en -stands, conferenties en paneldebatten, films, seminaries, workshops over voeding, bloed- en bloeddruktesten, gepersonaliseerde hartfalentests, patiënten getuigenissen, opendeurdagen in hartfalenklinieken, etc. Deze activiteiten worden door professionele zorgverleners georganiseerd, zoals de teams van de hartfalencentra. Partnerverenigingen zoals ‘Mon Cœur Entre Parenthèses’, de eerste vereniging van patiënten met hartfalen, zijn eveneens van de partij. Het activiteitenprogramma en de gegevens van alle deelnemende centra kan je terugvinden in de bijlage van het persbericht en zijn beschikbaar op de volgende websites: www.hart-falen.be/agenda en BWGHF.be

Ander nieuws