Alleen met actieve preventie is de omvang van harten vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijfenveertig jaar.

Dankzij u en de inspanningen van de Liga zullen wij samen de hart- en vaataandoeningen blijven terugdringen.

Laat uw hart spreken, schenk een bedrag aan de Liga

actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

17 mei 2018 | Wereld Hypertensie Dag

Cecile mei 17 2018
actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

24 september tot 1 oktober 2017 | Week van het Hart 2017

Cecile sep 22 2017
actu-home-nlactualites-nl

Corda | Hartclub

Cecile mei 3 2017
actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

30 april tot 12 mei 2018 | Europese hartfalendagen

Cecile apr 26 2017

Onze missie

De cijfers spreken voor zich: hart- en vaatziekten blijven bij ons, zoals ook in andere industrielanden, de belangrijkste doodsoorzaak. In België neemt de cardiovasculaire sterfte 45% van alle overlijdens voor haar rekening, wat neerkomt op bijna één op twee Belgen! En toch blijft het belangrijk te beseffen dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ‘preventie’ de sterfte door hart- en vaataandoeningen kan verminderen. De cijfers die de FOD Economie onlangs nog publiceerde bewijzen het. In 1998 overleden 37.591 mensen aan hart- en vaataandoeningen, maar vijftien jaar later, in 2013, waren er dat 31.000. We zijn niet ontevreden met die vaststelling, al blijven de cijfers hoog en zijn hart- en vaataandoeningen nog steeds niet verdrongen als eerste doodsoorzaak. Het is alleszins een positieve boodschap die bewijst dat onze inspanningen niet vergeefs zijn. We gaan er dus mee door en blijven hameren op onze boodschap.

Dr. Freddy Van de Casseye
Voorzitter-Algemeen directeur