Alleen met actieve preventie is de omvang van harten vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijfenveertig jaar.

Dankzij u en de inspanningen van de Liga zullen wij samen de hart- en vaataandoeningen blijven terugdringen.

Laat uw hart spreken, schenk een bedrag aan de Liga

actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

6 tot 12 mei 2019 | Europese Hartfalendagen

Cecile mei 6 2019
actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

Nieuws | Doctoranytime

Cecile nov 6 2018
actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

Campagne | Stap voor stap voor de Liga !

Cecile okt 2 2018
actu-home-nlactualites-nlfooter-nl

Campagne | Please Stand Up !

Cecile sep 12 2018
actu-home-nlactualites-nl

Vereniging | OveRRslag

Cecile jun 5 2018

Bedankt

Er verandert iets bij de Belgische Cardiologische Liga en het lijkt ons gepast u dat mee te delen. Na bijna vijftien jaar aan het hoofd van de Liga is dr. Freddy Van de Casseye immers met pensioen gegaan. Als charismatische, optimistische en hartelijke algemeen directeur stond hij heel wat jaren aan het roer van het scheepje van de Liga en daar zijn wij hem ontzettend dankbaar voor. In 2005 besloot hij de uitdaging te aanvaarden en de Liga de vele jaren daarna te leiden. Iedereen herinnert zich nog symposia, persconferenties, talrijke campagnes om cardiovasculaire preventie te promoten en de HartRidders – stuk voor stuk initiatieven die hij met overtuiging in goede banen leidde. Vandaag neem ik die rol van hem over. Met de hulp van mijn medewerksters, de wetenschappelijke raad, het redactiecomité en de raad van bestuur van de Liga zal ik trachten een hoofdstuk bij te schrijven in onze geschiedenis. Een stimulerende opdracht zo te zien, want niet alleen moet er nieuwe financiële ondersteuning worden gevonden in een wereld die vooral bespaart, er moeten ook nieuwe manieren komen om de aandacht van het publiek te trekken. Dat publiek willen we zo groot mogelijk om onze hoofdopdracht – cardiovasculaire preventie – met succes te kunnen bekronen. Niet alleen ten dienste van de patiënten maar ook van kerngezonde mensen die we willen vrijwaren voor hartaandoeningen.

Sandrine Daoud
Algemeen directeur