Onze activiteit

Activiteitenverslag 2023

Ieder uur overlijden drie Belgen aan hart- en vaataandoeningen. Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog steeds de voornaamste doodsoorzaak. Dat cijfer kan alleen dalen door actieve preventie. Preventie is een werkwoord. Precies dat werk is wat de Belgische Cardiologische Liga doet.

Al meer dan 50 jaar redden wij levens dankzij uw steun. Ons werk gebeurt immers aan de bron: alle Belgen informeren, hen persoonlijk en zonder te oordelen op weg helpen naar een gezonder leven, kosteloos toegang verschaffen tot een beter inzicht in de werking van hun hart – de motor van het leven – en tot vroegtijdige opsporing van cardiovasculaire aandoeningen.

U hebt de macht in handen om ons te laten strijden en om duizenden mensen langer te laten leven, met één gebaar.

Je laten screenen gebeurt misschien één keer per jaar, preventie is een dagelijkse bezigheid!

Van harte dank, om met ons mee te strijden!

Hoe besteden wij uw geld op een juiste manier?

1. Wij informeren het grote publiek over de risicofactoren via onze brochures, het magazine Hart & Slagaders, onze website en de Reanim-app.

2. Wij sensibiliseren en informeren burgers over hart- en vaatziekten door middel van onze preventiecampagnes, de jaarlijkse Week van het Hart, webinars en gratis screeningsdagen.

3. Wij ondersteunen patiënten en hun naasten via onze telefonische hulplijn, onze informatiecampagnes en onze contacten met patiëntenverenigingen voor hartpatiënten.

Concreet,​

ziet er dit als volgt uit :

of 27.5€ na belastingaftrek

U schenkt een screening op risicofactoren voor 2 personen.

of 41.25€ na belastingaftrek

U verzekert de verspreiding van medisch advies aan 640 personen. (brochures, posters, website)

of 55€ na belastingaftrek

U schenkt ondersteuning aan twee hartpatiënten gedurende 1 jaar: concrete hulp aanbieden, een luisterend oor, 1 jaar abonnement op ons tijdschrift Hart & Slagaders voor een patiënt.

Zonder u bestaan wij niet!

Zonder donateurs zouden wij onze missie niet kunnen volbrengen. De Belgische Cardiologische Liga ontvangt namelijk geen enkele subsidie van de overheid. Het is uw vrijgevigheid die het mogelijk maakt om onze acties al meer dan vijftig jaar uit te voeren. Geen enkele git is te klein. Wij zijn vereerd om de donaties van alle donateurs te mogen ontvangen.

Voor meer details en informatie vindt u hieronder ons activiteitenverslag van 2023:

Hartelijk dank dat u aan onze zijde staat!

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?