31 Mei 2017 | Werelddag Zonder Tabak gaat voor duurzame ontwikkeling

31 mei: Werelddag Zonder Tabak gaat voor duurzame ontwikkeling

Elk jaar op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Dit jaar focust de Wereldgezondheidsorganisatie op de negatieve impact die tabak wereldwijd heeft op de ontwikkeling (van armoede), de gezondheid en het milieu. De WHO roept alle landen op om prioriteit te geven aan tabakscontrole, omdat deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

De oproep van de WHO is niet alleen gericht aan overheden, maar ook aan individuele burgers. Help zelf mee en moedig rokers aan om te stoppen met roken of stop zelf met roken.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept naar aanleiding van de Werelddag Zonder Tabak alle landen op om prioriteit te geven aan tabakscontrole. Als onderdeel van de strategie om de door de UN opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Een goed tabaksbeleid draagt wereldwijd immers bij aan het verminderen van de gezondheidskloof en van armoede, aan het beëindigen van de honger in de wereld en aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

Tabakscontrole

De 31 mei – campagne van de WHO stelt maatregelen voor die overheden en het publiek kunnen nemen om de gezondheid en ontwikkeling te bevorderen door het hoofd te bieden aan de internationale tabaksepidemie. Tabakscontrole kan in het bijzonder bijdragen aan het behalen van ontwikkelingsdoelstelling 3, door het aantal voortijdige sterfgevallen als gevolg van cardiovasculaire ziekten, COPD en kanker te verminderen.

Gezondheidsongelijkheid

Uit onderzoek blijkt dat gezondheidsongelijkheden op het vlak van tabaksgebruik en –schade al beginnen voor de geboorte en gedurende de hele levenscyclus een rol spelen: in de kindertijd, bij het beginnen met roken, bij het stoppen en bij het aanpakken van de gezondheidsproblemen die roken veroorzaakt. Ook in België zien we dat rookgedrag samenhangt met een maatschappelijk kwetsbare positie en met gezondheidsongelijkheid.

Milieu

Daarnaast heeft de teelt, productie, handel en consumptie van tabak een grote impact op het milieu. Om tabak te telen worden er veel pesticiden en sproeistoffen gebruikt die het water en de bodem vervuilen. Elk jaar is de tabaksteelt ook verantwoordelijk voor 2% à 4% van het wereldwijde ontbossingsprobleem en wordt er meer dan 2 miljoen ton afval geproduceerd.

Welke boodschap over stoppen met roken kan u geven aan de rokers in uw bedrijf, gemeente, school en in de zorg ?

Témoin d’un arrêt cardiaque ?

COMMENT LE RECONNAITRE ?

La victime perd connaissance, ne réagit pas à une forte voix et ne respire pas ou de manière très irrégulière.

COMMENT REAGIR ?

Appelez le 112
et donner l’adresse précise

Commencez le massage cardiaque :
a. Placez les mains au centre du thorax
b. Comprimez la poitrine 30x au rythme de «Staying Alive» (min 100/minute)

Défibrillez à l’aide d’un DEA :
allumez-le et suivez ses instructions

Quand les services d’urgence sont arrivés, soyez fier, vos mains ont sauvé une vie…Devenez un Chevalier du Cœur !

1 minute gagnée, c’est 10% de chance de survie en plus !
Nous avons tous le pouvoir de sauver des vies !

Introduisez votre numéro INAMI :

Test_inami
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

QUIZZ DU COEUR

Testez-Vous
Vous êtes un(e)
Quel âge avez-vous ?
Avez- vous des antécédents cardiaques ?
Avez-vous du diabète ?
Avez-vous un problème de cholestérol ?
*
Avez-vous de l’hypertension ?
*
Un membre de votre famille a-t-il présenté une maladie cardiovasculaire ?
Fumez-vous quotidiennement?
Avez-vous une activité physique régulière ?
(L’équivalent d’au moins 30 minutes de marche quotidienne 5 jours par semaine.)